👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 2

Skapad 2020-11-17 21:59 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola F Teknik
Vi kommer under höstterminen arbeta med att förstå vad teknik är., vad det finns för teknik omkring oss, samt konstruktioner och tekniska lösningar.

Innehåll

Arbetssätt: 

Vi kommer lära oss genom att diskutera, observera och jämföra. Vi kommer titta på filmer som visar olika tekniska uppfinningar. Vi kommer observera och dokumentera vilken teknik som finns omkring oss. Vi kommer även titta på enkla mekanismer och lära oss hur tekniken är anpassad efter människans behov samt tillverka egna konstruktioner av enkla mekanismer. 

 

Bedömning: 

Jag kommer bedöma hur väl du är med i diskussioner, samarbetar samt dina dokumentationer och konstruktioner. Se det centrala innehållet: 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik år 2

På väg att nå målen
Når målet
Tekniska ord och begrepp
Känna igen ord som är typiska för tekniken
Föremål
Känna till tekniska föremål och hur de är anpassade efter människans behov samt hur de utvecklats över tid.
Dokumentation
Kunna göra enkla skisser och modeller
Tekniska lösningar
Känna till några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion.
Tekniska lösningar
Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.