Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2020-11-18 08:15 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 3 Teknik
För att förstå teknik behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

 Syfte:

förmågor

Teknik 

- känna igen och analysera tekniska saker med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till.

- känna igen problem och behov och komma med förslag på tekniska lösningar

- använda tekniska ord och uttryck

- värdera hur olika val av teknik påverkar människan, samhället och miljön

- analysera vad som gör att tekniken utvecklas och hur den har förändrats

kunskaper

Tekniska lösningar

 • några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion.
 • material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas
 • några enkla ord och begrepp för att samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt

 • undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de kan förbättras.
 • egna konstruktioner, eventuellt med enkla mekanismer
 • dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.
 • säkerhet vid teknikanvändning, tex när man använder elektricitet.

Bedömning

vad

 Kunskapskrav hämtade från Skolverkets läromedel HEJA:

Du kan: 

 • ge exempel på enkla tekniska saker som du känner till.
 • bygga väldigt enkla tekniska saker.
 • hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
 • göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.
 • berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.

hur

Du kommer att bli bedömd under arbetets gång. En sammanställning görs vid terminens slut.

Undervisning och arbetsformer

 Vi kommer att:

 • arbeta ämnesövergripande tillsammans med So; Forntiden No; Material och Elektricitet, men också med Slöjd.
 • säkerhet vid användning av elektricitet
 • arbeta med olika material och deras egenskaper, samt dess förändring från Forntiden till nutid.
 • undersöka olika föremål tex saxen, klädnypan
 • bygga och konstruera i olika material:

- Torn av kikärtor

- Bro av t ex papper, sugrör eller pasta

- Paddelbåt av mjölkkartong

 • lära oss om teknikens utveckling; "Från lertavla till läsplatta"

Uppgifter

 • Att bygga en Bro

 • Att bygga en Bro

 • Torn

 • Torn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: