Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recensionsmall

Skapad 2020-11-18 14:41 i Forssaklackskolan Borlänge
Recensionsmall
Grundskola F Svenska
Recensionen är en personlig presentation av ett verk som du har läst, sett eller hört. Syftet med den är att ge en bild av verkets innehåll och huvudtema men framför allt att ge ett omdöme om verket. Gemensamt för alla recensioner är att de är ett slags argumenterande texter.

Innehåll

Ni läser just nu bok nummer två för den här terminen och snart är det dags för redovisning av den. Den kommer att äga rum v. 51 (torsdag 17/12 för 8c och 8d, fredag 18/12 för 8b). När du läst din bok ska du återge det du läst till andra och det gör du genom att skriva en bokrecension.

Där ska du ha med:

* en kort presentation av boken

* kort sammanfattning av bokens innehåll

* beskrivning av några av bokens viktiga personer

* beskrivning av miljön

* typ av bok

* språk i boken

* några viktiga tanker eller problem i boken

* sammanfattning och omdöme

 

Utgå och använd mallen som finns bifogad. Ni har också fått den på papper.

Uppgifter

  • Recensionsmall

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Recensionsmall

E
C
A
Språk
Meningsbyggnaden är enkel men någorlunda korrekt. Ordförrådet räcker till, eller nästan till, för att redogöra för boken.
Din meningsbyggnad är omväxlande och ordvalet är varierat. Du gör få formella fel.
Du använder litterära termer. Du citerar ur boken på ett sätt som åskådliggör dina åsikter om boken. Ditt ordval är mycket varierat och precist. Meningsbyggnaden är varierad och korrekt. Ytterst få eller inga formella fel.
Disposition
Din text är disponerad så att du berättar klart om en sak innan du börjar med nästa.
Du disponerar texten tydligt och med försök till flyt och sammanhang. Du kan t.ex berätta om personerna samtidigt som du redogör för handlingen.
Du disponerar texten på ett logiskt sätt så att det blir flyt och sammanhang.
Innehåll
Du redogör för fakta om boken, som titel, författare, översättare, illustratör och ifall boken ingår i en serie. Du berättar kortfattat om handlingen. Du ger ett personligt omdöme.
Du talar om vilken genre boken tillhör. Du beskriver hur tid, miljö och personer skildras i boken. Du ger ett personligt omdöme och motiverar dina åsikter.
Du jämför boken med annat du läst, sett eller upplevt. Du tolkar boken och redogör på ett resonerande sätt för budskapet i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: