👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-11-18 14:54 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi undersöker hur Sverige styrs på ett demokratiskt sätt.
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
Hur styrs Sverige? Vilka politiska partier finns det? Vad är ens politik? Vad kommer demokrati ifrån? Vad är ideologi? Det är några centrala frågor som vi kommer arbeta med.

Innehåll

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetsgång

 1. Klassgenomgång av centrala delar - demokratins historia, demokrati/diktatur, ideologier, regering och riksdag. 
 2. Gruppövningar - genom diskussioner kunna uttrycka åsikter och utöva ett demokratiskt arbetssätt.

 

Arbetsmaterial   

Ljudfiler:

http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/ljudfiler/riksdagen_en_kort_vagledning.mp3

http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/ljudfiler/demokratin-i-samhallet.mp3

Samt filer som läggs upp under Uppgifter. 

Bedömning

Vad

Du skall kunna redogöra för vad demokrati är och vilka konsekvenser det får för människor som lever i ett demokratiskt land.

Du skall kunna redogöra för hur Sverige styrs. 

Observera att kunskapskraven nedan är för betyget E.

Hur

Bedömningen sker genom:

 • Att du under lektionstid visar att du kan resonera kring de ord och begrepp vi tar upp.
 • Att du muntligt kan redogöra för de frågor vi diskuterar och tar upp under lektionen.
 • Korta skriftliga förhör på det vi gått igenom.

Uppgifter

 • Från förslag till lag - bedömningsuppgift

 • Från förslag till lag - bedömningsuppgift

 • v. 3 Riksdagen

 • v.3 Riksdagen

 • Vilka har makt?

 • Vad är politik?

 • Vilka har makt?

 • Politiska partier

 • v.3 Riksdagen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. demokrati, diktatur, folkomröstning, opposition)
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska beslutsprocesser. (Ex. hur valen går till, hur riksdagen och regeringen väljs och hur du kan vara med och påverka.)
Du har goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Reflektera över demokratiska värden och beslutsvägar.
Du kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.