👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter i förskoleklassen

Skapad 2020-11-18 15:14 i Fjälkinge skola Kristianstad
Ett tematiskt arbetsområde för förskoleklassen.
Grundskola F Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi lär oss om vintern.

Innehåll

Syfte - förmågorna vi tränar

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Konkretisering - Vi ska lära oss?

 • vilka är vintermånaderna?
 • vad vintern betyder för vissa djur?
 • vattnets faser - experiment
 • nya ord och begrepp (t ex vinter, flyttfåglar, fryspunkt)
 • om några högtider/traditioner vi firar under vintern?
 • känna igen vanliga barrträd (gran, tall, en)
 • känna igen några vinterfåglar (domherre, talgoxe, blåmes)
 • lära oss fågelns olika delar
 • skillnaden mellan stannfåglar och flyttfåglar

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss detta?

 • Utforska naturen vid utflykter i närmiljön.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Undersöka våra olika barrträd och fågelarter vi har i vår närmiljö för att kunna se skillnader / likheter.
 • Se på typiska vintertecken.
 • Se på filmer om de olika fåglarna.

Bedömning - Du får visa ditt lärande genom:

 • Samtal och diskussioner i klassrummet och vistelse i närmiljön.
 • Visa din förmåga att se likheter och skillnader på våra vanligaste fågelarter.
 • Dokumentation händelseboken.
 • arbetshäfte och stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -

Matriser

NO Tk SO
Mall Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Natur, teknik och samhälle.

På väg
Når målet
Når mer än målet
Delta i experiment.
Visa intresse för djur och natur.
Beskriva enkla företeelser och samband i omvärlden.
Bygga och konstruera.
Omvärlden
Teknik i vardagen