Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Abrahams barn

Skapad 2020-11-18 20:24 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
De tre religionerna kristendom, judendom och islam är syskonreligioner och har mycket gemensamt. Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? Du ska få veta lite om deras viktigaste texter, högtider och traditioner.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Några berättelser ur Bibeln.
 • Abrahams släktträd utifrån berättelser vi läser.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
 • Några platser för religionsutövning i närområdet.
 • Ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Jämföra likheter och skillnader

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lyssna på berättelser.
 • Läsa berättelser.
 • Återberätta i text och bild.
 • Dramatisera berättelser i grupp.
 • Titta på filmer.
 • Arbeta i Boken om SO.
 • Rita upp delar av Abrahams släktträd.
 • Lära mer om några platser för religionsutövning.
 • Samla och träna på ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Jämföra.
 • Samtala.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
 • Du kan ge exempel på högtid, symbol och central berättelse inom kristendom, judendom och islam.
 • Du kan jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Du kan ge exempel på platser för religionsutövning och koppla ihop med religioner som utövas i närområdet.
 • Bedömning sker under arbetets gång genom arbetsuppgifter du gör och samtal du deltar i.

Bedömningen görs i matrisen Religion - Abrahams barn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: