Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Färg

Skapad 2020-11-19 08:46 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen får möta och arbeta med olika färger, en i taget. Vi arbetar med olika typer av målarfärg, tekniker och verktyg. Barnen får utmanas i färglära, materiallära, sortering/ matematik, naturvetenskap och teknik samt språk.

Innehåll

 • VAD: 

 • Barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära om vad färgerna heter, materialkännedom, hur olika målartekniker fungerar, verktyg för att måla samt materialvård. Barnen ska även få möjlighet att gå på färgpromenader i närområdet genom att få utmanas i att samla saker i en viss färg.

 

 

 

 

 • VARFÖR? 

Syftet är att lära genom konkreta upplevelser, samtala och berätta genom egna erfarenheter -språkutveckling, få kunskap kring olika skapandetekniker, matematik- färg, form, storlek, sortering och klassificering samt materialkännedom och materialvård för att utveckla tillit till den egna förmågan samt känna självständighet genom att veta var material finns, hur de fungerar, vad för verktyg som behövs samt kännedom kring hur man avslutar aktiviteten.

 

 • HUR?

 

Vi arbetar i mindre grupper- ca 4-5 barn inne för undervisning, när vi har aktiviteter och undervisning ute i närområdet kan flera barn eller hela gruppen delta.

 •  

 

 • VEM? 

 Alla barn ska få möjlighet att delta vid olika tillfällen i olika aktiviteter. Pedagogerna turas om att hålla i olika aktiviteter och undervisningstillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: