Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tk HT-20 Robotar och Lego mindstorms

Skapad 2020-11-19 08:54 i Da Vinciskolan Ale
Programmering av LEGO-robot
Grundskola 8 Teknik
Vi arbetar med Lego Mindstorms och lär oss programmera. Vi skall fundera över robotens uppgifter och betydelse, nu och i framtiden.

Innehåll

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisning

 • genomgångar av lärare
 • filmer på youtube för att lära mer om programmering och användande av sensorer
 • projektarbete i grupp om 2-3 elever
 • gruppdiskussioner

Du får lära dig att programmera en EV3-robot, använda sensorer. Göra utmaningar i form av att klara uppdrag och problemlösning med hjälp av legoroboten.

 

Du ska lära dig mer om följande centrala innehåll i teknik:

Redovisning och bedömning

Dina kunskaper redovisas praktiskt i gruppen och med en individuell inlämningsuppgift. Bedömning sker enligt kunskapskraven i matrisen nedan.


Skriftlig inlämning: Reflektera kring robotar och användning av robotar.
Varför tror du människan har uppfunnit robotar?
Hur har robotar använts historiskt? Hur används de idag? Vad tror du om framtiden?
Hur påverkar robotar människans vardag?
Vilka kan konsekvenserna bli om människan fortsätter att utveckla och använda olika typer av robotar?

 

Uppgifter

 • Robotar nu och i framtiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris i Teknik åk 9

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Utarbeta förslag till lösningar eller konstruktioner.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **bidrar** till att processen leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **med någon bearbetning** leder processen framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **leder** processen framåt.
Drivkrafter för teknikutveckling
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser av teknikutveckling
Dessutom kan eleven föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: