Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studiebesök träningsanläggning

Skapad 2020-11-19 08:57 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Observation som metod för lärande. Du ska göra ett studiebesök på en träningsanläggning och utifrån särskilda frågeställningar reflektera över verksamheten.

Innehåll

Vad?

Du ska via ett studiebesök reflektera över en egen vald träningsverksamhet.

Hur?

Bestäm dig för vilken verksamhet du vill besöka. Gör besöket. Använd stödfrågorna när du gör din observation. Anteckna det du ser. Intervjua gärna någon personal om det behövs.

Varför?

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Examination:

Inlämningsuppgift i Classroom

Uppgifter

 • Studiebesök träningsanläggning

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E

Matriser

Idr
Studiebesök träningsanläggning

Rubrik 1

E
Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
C
Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
A
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: