Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUS Läsutvecklingsschema

Skapad 2020-11-19 09:07 i Tomtbergaskolan Huddinge
Matris för läsutveckling
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
LUS läsutvecklingsschema "Läsutvecklingsschema som visar hur långt du har kommit i din läsutveckling".

Innehåll

Syfte

 

Att eleven själv ska få förståelse för hur långt den kommit i sin läsutveckling. Eleven ska också tydligt kunna se mot vilken fas i läsutvecklingsschemat den jobbar mot.

Centralt innehåll

Arbetsområdet innehåller bla detta ur det centrala innehållet:

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

Arbetssätt/Undervisning

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
LUS Läsutvecklingsschema

Rubrik

Fas 1 Utforskande: Du håller på att tillägna dig läsförmågan i tester med få ord på varje sida. Det är viktigt med innehållsberättande bilder.
Nivå 1 Du "läser" (hittar) och skriver (avbildar) ditt namn.
Nivå 2 Du känner till läsriktningen.
Nivå 3 Du visar att du upptäckt att det skrivna går att säga.
Nivå 4 Du kan läsa bekanta ord i texter med hjälp av ordbilder.
Nivå 5 Du listar ut nya ord med hjälp av de ord som du har mött tidigare.
Nivå 6 Du tar hjälp av bokstäverna, t.ex första bokstaven för att avläsa ord i texten. Du hör ibland att du läser fel och rättar till det.
Nivå 7 Du tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i din läsning. Du har blivit duktig på att själv höra när du läser "fel" och du rättar dig själv.
Nivå 8 Du kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa.
Nivå 9 Du tar effektiv hjälp av ljuden för att läsa ut längre och för dig obekanta ord.
Nivå 10 Du använder och växlar mellan olika lässtrategier för att få ett större flyt i din läsning av enkla texter. Exempel: Ordbilder - tar hjälp av bokstäverna - tar hjälp av bokstavsljuden
Nivå 11 Enkla berättelser med många bilder ca 3-4 rader per sida. Du försöker dig på att läsa mer text men behöver fortfarande använda dig av olika lässtrategier för att komma framåt i texten. Du vill förstå det som du läser.
Nivå 12 Enkla berättelser med många bilder med lite mer text. Du läser minst 3-4 ord i följd innan du "fastnar".

Rubrik

Fas 2 Expanderande: Du har nu utvecklat olika lässtrategier. Du kan nu läsa böcker med fler sidor i än tidigare. Textstorleken i böckerna är också mindre och det är endast texten som för berättelsen framåt. Du börjar på att bli säker på att sökläsa i en texten samt att du kan läsa och förstå en instruktion mm och utföra den.
Nivå 13 Enkla kapitelböcker. Du läser nu nästan flytande och fastnar bara ibland.
Nivå 14 Du kan nu sökläsa dvs. du hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text.
Nivå 15 Du läser nu flytande och obehindrat som kapitelböcker med enbart text. Du har bra läsförståelse, du tycker om att läsa och du föredrar att läsa tyst.
Nivå 16 Du läser och förstår en instruktion/beskrivning i flera led exempelvis ett recept.
Ny aspekt
Nivå 17 Du förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan.
Nivå 18 Du läser mycket frivilligt och gärna - slukläser a) Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder. b)Läser med lätthet böcker företrädesvis ungdomslitteratur c)Utökar ditt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen.
Nivå 19 Du läser fördjupande och överblickande och kan vid ett senare snabbt få fram nycklarna till textens innehåll och struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: