Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-11-19 09:36 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Ett arbete i teknik utifrån materialet Tummen upp! Teknik åk 6 (Liber).
Grundskola 6 Teknik
Under höstterminen arbetar vi med att repetera och fördjupa oss i teknik. Vi berör tre områden; Tekniska lösningar, Teknikens arbetssätt och Teknik, människa, samhälle, miljö.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om olika typer av mekanismer, hur en konstruktion kan göras hållfast och stabil samt kunskap om olika material. Genom att undersöka olika konstruktioner och materialval lär vi oss att analysera och vågar pröva nya lösningar för att skapa det projekt vi valt att utföra.
Vi lär oss mer om teknik förr och nu samt teknik kopplat till samhälle och miljö. Samt för diskussioner om kända vetenskapsmän och deras uppfinningar och vad deras uppfinningar betytt för framtiden.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med olika typer av teoretiska och praktiska uppgifter samt ser några dokumentärer om olika bygg projekt i världen. 

 

Vad som kommer att bedömas:

Se Kopplingar till läroplanen;  Kunskapskrav, (nedan).

 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få många tillfällen att visa kunskap och förmåga under arbetets gång. Genom grundboken Teknik, förhör, dokumentation, innovation och projektbygge. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: