Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resa med målgrupp. Powerpoint/presentation.

Skapad 2020-11-19 10:20 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Information och kommunikation
I kursen Information och kommunikation kommer vi att arbeta med både Google suite och MS offices appar/programvaror. I denna uppgift ska använda Powerpoint och skapa en presentation kopplad till en "målgrupp" Denna uppgift innehåller både en skriftlig och muntlig presentation. Uppgifen är kopplad till ett avsnitt i boken sid 119. (Muntlig kommunikation. Du ska läsa i boken för att lära dig, men INTE göra kapitlets uppgifter). Det finns tre viktiga delar att tänka på: "Struktur" - "Planering" - "Genomförande" Begreppet "målgrupp" är viktigt, och allt du gör i denna uppgift ska vara kopplad till din valda målgrupp i uppgiften.

Innehåll

I kursen Information och kommunikation kommer vi att arbeta med både Google suite och MS offices appar/programvaror. 

I denna uppgift ska vi använda Powerpoint och skapa en presentation kopplad till en "målgrupp" 

Denna uppgift innehåller både en skriftlig och muntlig presentation.

Uppgifen är kopplad till ett avsnitt i  boken sid 119. (Muntlig kommunikation. Du ska läsa i boken för att lära dig, men INTE  göra kapitlest uppgifter). 

Det finns tre viktiga delar att tänka på i denna uppgift:

"Struktur" - "Planering" - "Genomförande"

Begreppet "målgrupp" är viktigt, och allt du gör i denna uppgift ska vara kopplad till din valda målgrupp i uppgiften.

Läs mer i Classroom!
Klassuppgifter:
Kap 5. Sid 120. Presentationsteknik.

Nedanståede delar ska du lämna in:

Resmålet: Det ska var ett tydligt resmål. Land, stad, Upplevelse-resa.

Målgrupp: Vem vänder du dig till?

En mindmap: Vad är viktigt att ta upp om ditt resmål som berör din målgrupp?
Fakta: Vad har du hittat och var har du hittat det? 
Fulltextmanus: Skriv vad du ska säga. Punktmanus: Förkortad "fusklapp" eller "komihåg".

Förberedelser: Skriv hur du har förberett dig och planerat din visning av Powerpoint- presentationen.
Tänk på hur du talar, ögonkontakt och hur du rör dig.
Hur kan du få åhörarna att bli delaktiga eller “vakna till” när du tycker att dom ska göra det!

Powerpointpresentation: Det ska vara relevant text och bilder som används i din presentaion, och den ska visas på projektor i klassen.
Du får givetvis länka till andra sidor på Internet!
Åhörarkopior: Ska du skriva ut och dela ut under din presentation.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Vecka Tisdag, onsd och Fredag  
47

Genomgång av uppgiften.

Starta inte förens du har en målgrupp klar för dig!
48-51 Vi arbetar med uppgiften!  
1-3 

Uppgiften redovisas senast vecka 4.
Du ska du presentera ditt resmål på en projektor i klassen. Och även lämna in den i Classroom, tillsammans med det som står ovan under, "delar som ska lämnas in":

-Resmålet med tydlig beskriven målgrupp.
-Mindmap.
-Faktahänvisning.
-Fulltextmanus.
-Punktmanus.
-Beskrivning av förberedelser.
-Åhörarkopior till din Powerpoint.

Det kan vara som så att ni redovisar tidigare, om arbetet har flutit på bra!

 

Vi bestämmer tillsammans när ni ska genomföra era redovisningar.

     
     

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
  Inf  -
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
  Inf  -
 • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
  Inf  -
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  Inf  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  A
 • Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
  Inf  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
  Inf  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
  Inf  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Inf  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Inf  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Inf  E

Matriser

Inf
Powerpoint/presentation.

F
E
C
A
Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling,informationssökning och sociala medier.
Eleven har inte gjort uppgifterna!
Betyg E. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Betyg C. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Betyg A. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. . Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Verbal och icke verbal kommunikation.
Betyg E. Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang.
Betyg C. Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang
Betyg A. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang
Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation
Eleven kan inte samverka med andra och har svårt för kommunikation både internt och externt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt
Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen
Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen
Utvärdera
Betyg E. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Betyg C. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Betyg A. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: