Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik kap 1, vecka 41 - 49

Skapad 2020-11-19 12:17 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
LPP med planering för kap 1.

Innehåll

Pedagogisk planering Tal och Algebra Åk 9

Lärandemål:

På lång sikt – under momentet ska du få möjlighet att

·       Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·       Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter

·       Använda matematiska begrepp och samband

·       Använda matematikens uttrycksformer för att kunna redogöra och samtala om beräkningar och slutsatser

 

På kort sikt – under momentet ska du få möjlighet att

·       Få kunskap om begreppet bråk och dess användning.

·       Lära dig addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk samt förlänga och förkorta bråk.

·       Få kunskap om begreppet MGN (minsta gemensamma nämnare) och att svara i enklaste form.

·       Få kunskap om begreppen algebra, numeriska uttryck och algebraiska uttryck.

·       Lära sig förenkla och faktorisera.

·       Lära sig lösa ekvationer samt pröva att lösningen stämmer.

·       Förklara hur du tänker när du löser ett vardagligt eller matematiskt problem.

·       Diskutera val av olika metoder för att lösa ett problem.

Undervisning

·       Lärarledda genomgångar

·       Enskilt arbete

·       Lärarledda gruppdiskussioner

·       Problemlösning i gruppform

Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov enligt matrisen på nästa sida.

Begreppslista: bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, blandad form, bråkform, stambråk, enklaste form, MGN, inverterat tal, dubbelbråk, numeriskt och algebraiskt uttryck, förenkla, faktorisera, faktorträd, ekvation, likhet, VL och HL.

 

 

 

 

 

VECKOPLANERING HT 2020 9A och 9B. kolla lektionspasset mot ditt schema.

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

41

 

 

Digitalt pass

Introduktion av kapitlet.

1.1 + 1.2

1.1   Bråk s. 8 – 11

 

1.2   Addition och

subtraktion av bråk s. 12 – 14

 

Skriva inför utvecklingssamtal.

 

Träna muntligt på NP

42

Digitalt pass

1.3

1.3   Multiplikation

av bråk s. 15 – 18

 

9A utvecklingssamtal Extra saker för JB

Träna muntliga NP alt övningsblad

Extra saker för JB

Träna muntliga NP alt Övningsblad ?

43

Digitalt pass

1.4 + 1.5

1.4 Division av bråk

s. 19 – 25

 

1.5 Algebraiska bråk

s. 24 - 27

Träna muntligt på NP

45

NP torsdag och fredag

Digitalt pass

1.6

1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

s. 28 - 31

MUNTLIGA NP

MUNTLIGA NP

46

Digitalt pass

1.7 + 1.8

1.7 Faktorisera uttryck

s. 32 – 34

 

1.8 Ekvationer

s. 35 - 38

Arbeta på alla delkapitel

47

Digitalt pass

1.9

1.9 Problemlösning med ekvationer

S 39 – 41

 

Arbeta på alla delkapitel

Begreppstest och Kapiteltest

48

Digitalt pass

Basläger alt hög höjd

Basläger alt hög höjd

Basläger alt hög höjd

49

PROV

Prov på EV + digitala passet

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: