👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken - av/på-klädning vid in/utgång

Skapad 2020-11-19 12:33 i Linderöds förskola Kristianstad
Förskola
Av och påklädning är en aktivitet som vi gör varje dag. Vid varje tillfälle ges möjlighet till samspel, kommunikation, delaktighet och att stärka kroppsuppfattningen. Vi vill skapa en väl fungerande struktur för barnen vid påklädning samt öka barnens självständighet, vilja och förmåga att ta ansvar.

Innehåll

VT21

 

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vi ser att de flesta barnen hittar till sitt fack i hallen, men har svårt att fokusera på vad som ska hända där. Vi tror att det kan bero på okunskap om hur olika klädesplagg ska kläs på och sitta på kroppen, men framförallt oförberedelser från oss pedagoger.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Vi vill stärka barnen att tro på sig själva, att våga pröva själv och att be om hjälp. Barnen ges tillfällen till att öva på att klä på sig själva och blir även medvetna om vilka kläder som man behöver ha på sig beroende vilket väder det är. Vi menar att detta kan stärka självförtroendet hos barnen och kan in sin tur bidra till ett fokus och lugn i tamburen.

 

Vi vill att varje barn ska; 

- får vara med i sin takt utifrån sina förutsättningar och förmågor

- hinna med för att uppfatta och förstå vad som händer

- få blir lyssnad på och får möjlighet att påverka

- få möjlighet att uppleva varje kroppsdel och rörelse för sig, och på så sätt lära sig många saker om sin kropp

- få prova själv och kanske guidas in i en rörelse man inte lärt sig än

- få känna att man varit med på sitt sätt när man ser att handen eller foten sticker fram

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

Vi pedagoger ser till att det inte är för många barn samtidigt i hallen och att det finns tid. Vissa dagar kan vi träna lite extra länge gällande påklädningen (vi planerar in en dag i förväg varje vecka, framförallt för de äldre barnen). Viktigt att vi pedagoger uppmuntrar barnen att hämta sina kläder och prova att klä på sig själva. Förhållningssättet vi har är stöttande och uppmuntrande, berömma processen hos barnen.

 

Tänker att vi ska använda oss av materialet TAKK samt bildstöd uppmärkt på väggen i hallen och en spegel där barnen kan titta på sig själva vid av/påklädning.

 

Här tränar vi också färdigheter, fin/grov-motorik samt kroppsuppfattning.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

Resultat:

 

Vi ser:

-att flera av barnen visar intresse och är mer aktiva vid av/påklädning.

-en ökad självständighet, där flera av barnen kan själva eller har viljan att försöka själva med stöttning av oss pedagoger.

-en trygghet i de rutiner som finns vid in- och utgång. Flera av barnen vet i vilken ordning saker ska ske och i vilken ordning man enklast klär på sig. 

-att flera av barnen har lärt sig nya ord. De kan benämna olika kroppsdelar, klädesplagg och vilka färger de har.

-att flera av barnen gärna hjälper sina kompisar som tex ännu inte lärt sig att ta på och av skorna själva. 

 

 

Utvecklingsområden:

- Anpassa miljön för att göra rutinerna ännu tydligare. tex bildstöd med klädschema och uppmärkt på golvet/matta för att barnen lättare ska veta vart de kan sitta medan de väntar på sin tur.

 

 

 

HT21

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18