Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt åk7 ht20

Skapad 2020-11-19 13:20 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Arbetsområdet handlar om vad som händer när någon begår brott, vilka orsaker som kan ligga bakom samt vilka konsekvenser det kan få.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå varför vi har lagar och vad som händer om man bryter mot dem. Du ska också lära dig att resonera om orsaker till och konsekvenser av brottslighet.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om lag & rätt från brott till straff, men också om varför ungdomar begår brott och vad det kan få för konsekvenser. 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, värderingsövningar och se filmer. 

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att svara på frågor under och i slutet av arbetsområdet, samt vid diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Sh
Förmågan ha kunskaper, se samband och använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Sh
Förmågan att resonera utifrån olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: