Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik decimaltal och bråk

Skapad 2020-11-19 13:18 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola F Matematik
Vi kommer i det här kapitlet prata om delar av en helhet. Vad är en decimal, ett decimaltal, vad är "en hel", hur kan man omvandla decimaltal till bråktal och tvärt om.

Innehåll

- vi kommer arbeta i boken

- vi inleder alla lektioner med en kort föreläsning och diskussioner

- vi kommer ha ett prov när kapitlet är klart

- det finns filmer på studi att ta hjälp av om man vill (med övningsfrågor)

- Om man vill träna mer finns det extra arbetsblad att ta del av

 

Matriser

Ma
Matematik decimaltal och bråk

Rubrik 1

På väg
E
C
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven behöver mer träning i att arbeta med problemlösningstal där eleven själv ska välja metod och strategi.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven behöver träna mer på att förklara sina tankar om hur eleven väljer att lösa ett problem och om metoden fungerar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven behöver träna mer på de matematiska begreppen och i vilka situationer begreppen ska användas
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven behöver träna mer på matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven behöver träna mer på hur elevens kan växla mellan olika uttrycksformer och hur de relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: