Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets projektstart Nov 2020

Skapad 2020-11-19 13:37 i 103421 Förskolan Bigarrågården Stockholm Östermalm
Förskola
Vi utvecklar vårt projektarbete och låter det övergå till att utforska vatten. Vi tar med vårt naturmaterial i det fortsatta arbetet

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

Nu när hösten/vintern är här har vi sett ett stort intresse av vatten både inne och ute. Vi startade upp projektet med musikteatern "Lilla vattenmannen och speed" för att vi sedan ska erbjuda och prova på olika fysikaliska fenomen som tex "flytta-sjunka, kallt-varmt, is-snö, smälta mm. Vi kommer även att använda oss av vårt införskaffade naturmaterial som vi har samlat på oss under hösten.                                                                                                                                                                                         Språket är fortfarande i fokus för de små barnen för att de ska få ett större ordförråd och tillägna sig nya begrepp och en handlingskompetens.

 

Vi har börjat projektet med att låta barnen få känna på vatten, hur känns kallt vatten jämfört med varmt vatten. En del av barnens upplevelser var att vattnet är kallt, blött, varmt. Vissa av barnen ville inte känna på vattnet. Varför ville de inte det och hur går vi vidare?Var det osäkra på vad som hände i situationen? För att låta barnen tillsammans i mindre grupper få känna sig bekväm med varandra och oss personal kommer vi låta barnen få testa vad sjunker vad flyter? Vad händer med olika material som vi pedagoger tillför men som även barnen kan få välja ut att prova på. Vatten kommer det komma mer av utomhus då det nu är höst/vinter och då kan vi använda det som sker utomhus för att uppmärksamma barnen på lite olika fysikaliska fenomen, eller bara testa på vad händer i vår natur när det blir kallt. 

Vi vill att barnen ska få en känsla av hur fryst vatten blir hårt och vanligt vatten är rinnande, Vatten ute när det är kallt är is sen smälter det inne där det är varmt. visa saker flyter och andra sjunker. Barnen får en upplevelse av olika former av vatten och en större handlingskompetens.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: