Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Människokroppen

Skapad 2020-11-19 13:45 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola F Biologi
Vår fantastiska kropp!! Men vad innehåller den? Och hur fungerar allt? Och vad händer om något slutar fungera? Det här och mer än så kommer vi prata om!

Innehåll

- Vi kommer gå igenom: organ, skelett, muskler, leder, matspjälkning, olika kretslopp i kroppen, hjärtat, hjärnan m.m.

- Vi kommer att arbeta med boken, filmer, diskussioner, övningar, 

- Om du inte närvara i klassrummet på grund av sjukdom så är det viktigt att du går in i classroom så du inte missar något. Du kanske orkar vara med digitalt?

Matriser

Bi
Biologi- Människokroppen

Rubrik 1

På väg
E
C
Samtala och diskutera
Eleven behöver träna mer på att diskutera olika frågor och förstå att det är skillnad mellan vad någon tycker och vad som är fakta.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven behöver träna mer på att ställa relevanta frågor som hör till ämnet och att svara på frågor genom att koppla svaret till de kunskaper eleven har i ämnet.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven har inte deltagit i någon undersökning eller har valt att inte följa de instruktioner som lämnats.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Eleven behöver träna mer på att dra slutsatser och se kopplingar mellan frågan och undersökningen.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven behöver träna mer på vad kroppen består av och hur den fungerar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: