Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2020-11-19 14:06 i Vikaskolan Falun
Under temat "livet förr och nu" så lär oss mer om livet och vardagen förr. Vi gör också enkla jämförelser mellan livet förr och vår egen tid när det handlar om t ex kläder, mat, fordon, skolan, kyrkans roll mm.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I detta temaområde kommer du att få lära dig om hur barn och familjer hade det förr i tiden, för ca 100 år sedan. Vi kommer också att göra jämförelser mellan livet förr och nu.

Innehåll

MÅL

Efter avslutat arbetsområde ska du: 

-kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu.
-kunna berätta något om skolan förr i tiden. 
-kunna berätta något om hur barnen hade det för 100 år sedan: Vad lekte de med? Vad gjorde de på dagarna? Hur bodde dem?  
-kunna berätta något om platsen och naturen där människorna bor/bodde och varför de ev. flyttar/flyttade

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att: 

-titta på faktafilmer om hur livet var förr.
-titta på bilder på internet och i läroböcker för att se vad vi kan lära oss om livet förr. 
-läsa olika faktatexter tillsammans om hur livet var förr.  
-intervjua en äldre person (över 70 år) och ställa frågor om hur livet var då den var barn
-diskutera runt det vi ser, lyssnar på och läser.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu
-deltaga i olika samtal omkring texter, filmer och bilder.
-ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
-
använda tidslinjer för att ange händelser i tid.
-
undersöka hemortens historia (Falun/Vika) och ge exempel på människors levnadsvillkor.
-beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar (nutid och jämfört med dåtid)
-
söka information om samhället i förr i tiden genom en enkel intervju av en äldre person

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: