👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kamratskap Linden

Skapad 2020-11-19 14:30 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundsärskola 1 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
På grundsärskolan "Utsikten" årskurs 1-4 läser elever både ämnen och ämnesområden. På skolan går också elever i grundskolan. Många elever var nya och började HT-20. Vi valde temat "Kamratskap" Hur man är som kompis. "Från jag till vi" att vara tillsammans i grupp. Vi lär känna varandra i klassen och även mellan klasserna, som ex. på idrotten, "elevens val" och friluftsdagar.

Innehåll

Det här skall du lära dig:

-att vara tillsammans i klassen.

-turtagning på samlingen, genom bildstöd och tecken.

-att ta kontakt med kompisarna, genom bildstöd och tecken som stöd.

-att uttrycka din vilja genom bildstöd och tecken.

 

Hur skall jag lära mig:

Genom förtydligande pedagogik, bild- och samtalskartor, "pekprata".

Använda tecken som stöd, genomsyrar all undervisning i alla aktiviteter.

Genom att vara delaktig i ett sammanhang och vara delaktig i sitt schema/bildkarta.

Träna på lekreglerna som turtagning, samförstånd och ömsesidighet, där vi vuxna fungerar som stöd och "hjälp-jag".

Läsa böcker som berör temat, både i grupp och individuellt med en vuxen.

Genom "Rocka socka dagen" där vi hyllar våra olikheter.

Låta våra elever få genomföra ett val av två saker och låta ett majoritetsbeslut vara avgörande, konkretiserar genom bilder och tecken som stöd.

 Bok och bildsamtal.

 

Så här visar du vad du kan:

1. Du kan vara tillsammans i ett sammanhang med kompisarna i klassen.

2. Du kan vänta på din tur i samlingen, ta din bild, göra persontecken och sätta fast på klassens gemensamma bild.

3. Du kan ta kontakt genom att peka, använda bildstöd och tecken.

4. Du kan visa vad du vill genom bildstöd och tecken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-3
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9