Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterär bok - Falafelflickorna

Skapad 2020-11-19 14:23 i Tiundaskolan Uppsala
Skönlitterär bok
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Falafelflickorna av Christina Wahldén Vi ska tillsammans läsa, diskutera och svara på läsförståelsefrågor till boken Falafelflickorna.

Innehåll

 

Falafelflickorna 

av Christina Wahldén 

 

Vi ska läsa vår första skönlitterära bok tillsammans. Den skönlitterära boken som vi ska läsa heter Falafelflickorna och tar bland annat upp två viktiga ämnen, barnäktenskap och HBTQ. Vi kommer under tiden vi läser boken att ta reda på lite mer fakta om detta.

Vi kommer gemensamt läsa högt i boken under veckan i skolan och ni kommer att behöva repetera samma kapitel hemma. Läs samma kapitel flera gånger, gärna högt för dig själv så du övar ditt uttal. 

Under läsningens gång kommer vi att diskutera och besvara läsförståelsefrågor till boken.

Avslutningsvis kommer ni att skriva en kort recension och läsa upp den i klassrummet.

  

Trevlig läsning!

 

 Tidsåtgång:

 HT 2020, v.47-51

 Arbetsuppgifter:

 läsa, både i skolan och hemma 

·         svara på frågorna,

·         skriva en sammanfattning på ca 50-100 ord

·         diskutera bokens budskap

·         redovisa boken muntligt

·         reflektera – vad har du lärt dig?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Matris i läsförståelse och litteraturkunskap

Läsa, tolka och förstå olika texter. Analysera innehållet samt jämföra olika texter.

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsförståelse
Läser och förstår innehållet i en enkel text.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända och okända områden.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter anpassade efter ålder.
Läser och förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.

>>>
>>>
>>>
>>>
Boksamtal
Hur du deltar i samtal om innehållet i boken vi läser:
I samtalen deltar jag genom att lyssna. Jag säger bara något om fröken säger till mig.
I samtalen deltar jag framför allt genom att hålla med andra.
I samtalen deltar jag framför allt genom att upprepa andras åsikter och tankar. Ibland gör jag kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag gör många kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Sammanfattning
Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken:
Mina sammanfattningar är korta och innehåller något av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller stora delar av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar men blandar viktig information med mindre viktig.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.
Karaktärsbeskrivning
Hur du skriver karaktärsbeskrivningar om personerna i boken:
Mina karaktärsbeskrivningar är korta och innehåller en del av den information som står i boken.
Mina karaktärsbeskrivningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller framför allt sådan information som står i boken.
Mina karaktärsbeskrivningar är utförliga med varierande meningar. De innehåller mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Mina karaktärsbeskrivningar är utförliga med varierande meningar och innehåller både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Miljöbeskrivningar
Hur du skriver miljöbeskrivningar om de olika miljöerna som förekommer i boken:
Mina miljöbeskrivningar är korta och innehåller en del av den information som står i boken.
Mina miljöbeskrivningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller framför allt sådan information som står i boken.
Mina miljöbeskrivningar är utförliga med varierande meningar. De innehåller mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Mina miljöbeskrivningar är utförliga med varierande meningar och innehåller både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Bokens budskap
Dina tolkningar får du med hjälp av andra.
Dina tolkningar är enkla och framgår tydligt i boken.
Gör egna tolkningar och kopplingar till annat du upplevt eller läst.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Kan argumentera för vad du tycker om budskapet och göra jämförelser med annat du läst.
Högläsning
Du stakar dig ibland vid längre eller okända ord.
Du läser med flyt men kan öka hastigheten
Du läser med flyt och jämn hastighet.
Du läser med bra flyt och inlevelse så att det är intressant och lätt att förstå det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: