Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik

Skapad 2020-11-19 14:31 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 9 Matematik
Här finns sammanställningar av de nationella proven i år 9. Under hösten finns matris för den muntliga delen och till våren kommer ett provbetyg på hela NP i år 9.

Innehåll

Här hittar du dina resultat på det nationella provet i matematik.

Under vecka 47 har vi gjort det muntliga provet. Du kunde på detta visa på alla 5 förmågorna fördelat på 15 poäng. Du får inget provbetyg på denna del däremot får du en matris så att du kan se på vilken nivå du visat olika förmågor.

De poäng du fått på det muntliga provet vägs sedan ihop med de skriftliga delarna som ni gör under våren. Detta tillsammans ger ett provbetyg om man deltar på alla delar.

Den muntliga delen kommer att vägas in tillsammans med de 2 skriftliga förhören vi har under hösten för att ge ett betyg till jul.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Muntliga Nationella prov År 9 Matematik Ht- 20

E
C
A
Problemlösning, Metoder och begrepp
Numeriska uttryck samt även algebraiska. Uträkningar och placera på tallinjen
Problemlösning, Metoder och begrepp
Algebraiska uttryck Placera på tallinjen samt dra slutsatser
Resonemang
Kvalitén på de egna resonemangen kring beräkningar, placeringar och slutsatser
Resonemang
Bidrar till resonemang i gruppens diskussioner
Kommunikation
Kvalitén på det matematiska språket i dina redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: