Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi ht 2020

Skapad 2020-11-19 14:32 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vad är det som bestämmer priset på varan? Vad betyder inflation och varför är den så viktig för Riksbanken? Vad är det för skillnad på inlåningsränta och utlåningsränta?

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Vi  kommer att jobba med fyra nivåer av ekonomi. Du ska kunna:


Hushållsekonomi

- hur en hushållsekonomi fungerar med inkomster och utgifter och hur olika saker kan påverka den privata ekonomin t ex höjda skatter eller sänkta räntor

Företagsekonomi

- hur marknaden fungerar med utbud och efterfrågan (hur priset bestäms) och visa det i kurvor 

- förstå hur en bank fungerar med sparande och lånande och hur det påverkar företag (ränta)

- ekonomiskt kretslopp 

Det offentligas ekonomi (staten)


- veta vad BNP är och kunna diskutera det begreppet

- förklara vad konjunktursvängningar är och vilka konsekvenser de kan få

-  förklara inflation

- kunna ge exempel på vad skatt används till (statens inkomster och utgifter)

- diskutera olika politiska sätt att se på skatten

- kunna ge exempel på hur staten försöker styra ekonomin

- det stora ekonomiska kretsloppet 

Världsekonomi (global ekonomi)


- förstå hur handeln mellan länder går till; export och import 

- kunna förklara och diskutera hur vi i Sverige blir påverkade av andras länders ekonomi

Hur ska vi nå målen?

- genomgångar
- arbetsuppgifter både i par t ex spelet "Trädgårdsexpressen"och enskilt t ex ordkunskap 
- diskussionsuppgifter

Hur ska målen redovisas

Prov:

 (företagets ekonomi) sidorna 124-126, 131 
 (statens ekonomi samt världsekonomi) sidorna 130, 132-135, 141-142 och 145

samt anteckningar 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverkan individ-samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: