Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2020-11-19 14:39 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Grundskola 3 Fysik Teknik
Kopiera mallen och skriv in ditt ämne och gör de tillägg du behöver. Publicera sedan och koppla till varje elev. Gå in och välj ämne. Koppla till uppgift, läroplan och ev matris längre ned.

Innehåll

Innehåll

Moment från kursplanen

 Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Kraft och rörelse

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i ämnet:

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
 fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse.

 

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Konkretiserade mål för eleven

-undervisning:

Vi ska i förväg kunna gissa hur saker fungerar och sedan testa om det stämde.

 Vi ska kunna prata om tyngdkraft, friktion och jämvikt genom att gå till lekplatsen och undersöka olika redskap och förstå jur olika krafter och rörelser fungerar.

-arbetsmetoder inklusive beskrivning av elevens delaktighet i val av arbetsmetod:

* Testa olika redskap på lekplats. 

* Se på film om Newtons tre lagar.

* Se på film om tyngdkraften på studi

* Quiz om kraft och rörelse

Eleven har uppnått målen när...

När de har fått en förståelse kring hur de olika krafterna fungerar samt när de skapat förståelsen kring att man behöver en kraft för att skapa en rörelse.

Beskrivning av utvärdering av momentet:

* Genom samtal efter varje arbetspass.

* Genom quiz på nätet om kraft och rörelse.

* Genom frågehäftet som de hade med sig på lekplatsen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: