Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2020-11-19 14:35 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism, och buddism. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter?
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter?

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att varje elev ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll - Vad?

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med de fem världsreligionerna, kristendom, islam,  judendom, hinduism och buddhism. Du kommer att få lära dig om:

 • Hur det är att leva som jude, kristen, hindu, buddist och muslim. Vilka regler och lagar som finns.
 • Symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna.
 • Likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
 • De olika religionernas ursprung och deras utbredning i världen.

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra

Hur?

Vi kommer att:

 • arbeta enskilt och i grupp
 • läsa texter tillsammans och även enskilt
 • skriva frågor till texterna
 • skriva tankekartor
 • skriva stödord
 • ha genomgångar och diskussioner
 • se bilder, bildspel och diskutera dessa
 • ha skriftligt prov samt muntliga redovisningar

 

Detta kommer att bedömas

I vilken utsträckning du kan:

 • redogöra för religiösa högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
 • föra resonemang kring skillnader och likheter mellan religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: