Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna ht-20

Skapad 2020-11-19 15:04 i Stamgärde skola Åre
Judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. Genomgång av de grundlägganden villkoren och ett jämförande perspektiv.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vem var Siddharta Gautama? Vad betyder begreppet moksha? Vem kan man vända sig till om man vill ha råd som troende? Detta och mycket mer kommer du att få svar på!

Innehåll

Förväntat resultat

 • Du ska kunna göra jämförelser mellan de olika världsreligionerna hinduism och buddhism.

 • Du ska kunna fakta om religionerna till exempel om heliga platser, vad de heliga rummen heter samt ritualer och levnadsregler som finns inom dessa religioner. 

 • Du ska kunna använda centrala begrepp. Exempel på viktiga begrepp: troende, religiös, ritual, högtid. 

 • Du ska kunna resonera kring olika källors användbarhet. 

Undervisningen

Vi kommer att jämföra religionerna och arbeta med olika frågeställningar, bland annat elevernas egna frågor.

Elevernas egna frågor:

Vilka högtider finns det?

Var finns religionen?

Vad är heligt?

Vilka riter finns det?

Vad är tillåtet och inte tillåtet?

Vilka gudar och vilken är den viktigaste guden?

Vilka heliga skrifter finns det?

Vilka heliga byggnader?

Hur lever man som troende?

Finns det några typiska kläder?

Vad ber man till?

Hur många tillhör religionen? 

Hur gammal är den och hur har den uppstått?

Finns det några kända personer?

Vilka djur är heliga? 

Hur är det att vara barn?

Finns det någon speciell mat? 

 

Vi kommer att göra en tabell med fakta bland annat heliga platser, heliga rum, högtider och andra viktiga traditioner inom religionerna. Tabellen finns på Classroom.

 

Exempel på begrepp finns på Classroom. 

 

Vi arbetar med läroboken - Religionskunskap - grundbok - Capensis. Filmer som finns på inläsningstjänst om hinduism och buddhism. 

 

Examinationsuppgifter

Vi kommer att ha skriftliga prov.

Några exempel på provfrågor är: Berätta om synen på gud i dessa religioner. Vad är målet för en hindu? Vem var Siddharta Gautama? 

Vi kommer även skriva en jämförande faktatext som även kommer bedömas inom svenskan. 

Bedömning

Se bedömningsmatrisen:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna ht-20

E
C
A
Fakta, exempel, beskrivningar och begrepp.
Få fakta, få exempel , få beskrivningar som handlar om t.ex. heliga platser, ritualer och levnadsregler. Kan använda få begrepp och har kortfattade beskrivningar om vad de betyder. Grundläggande kunskaper.
Flera fakta, flera exempel , flera beskrivningar som handlar om t.ex. heliga platser, ritualer och levnadsregler. Kan använda flera begrepp och långa beskrivningar om vad de betyder. Goda kunskaper.
Många fakta, många exempel , många beskrivningar som handlar om t.ex. heliga platser, ritualer och levnadsregler. Kan använda många begrepp och längre beskrivningar om vad de betyder. Mycket goda kunskaper.
Samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv
Få och korta exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om skillnader och likheter mellan religioner samt hur dessa påverkar olika livsfrågor. Enkla resonemang.
Fler och långa exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om skillnader och likheter mellan religioner samt hur dessa påverkar olika livsfrågor. Utvecklade resonemang.
Många och längre exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om skillnader och likheter mellan religioner samt hur dessa påverkar olika livsfrågor. Väl utvecklade resonemang.
Informationssökning och värdering av deras användbarhet.
Söker information och kan använda ett fåtal källor. Kan med få och korta exempel resonera om informationens och källornas användbarhet.
Söker information och kan använda flera källor. Kan med fler och långa exempel resonera om informationens och källornas användbarhet.
Söker information och kan använda många källor. Kan med många och längre exempel resonera om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: