Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA åk 7 HT 2020 - Vt 2021

Skapad 2020-11-19 15:08 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Språk är människans främsta redskap för att tänka och lära. Genom språk utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att äga flera språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer , livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval
Här hittar ni vad vi arbetar med på franskalektionerna, vilka områden vi går igenom under hela läsåret och vilka kunskapsmålen är. Vad vi arbetar med precis nu hittar ni under uppgifter i TEAMS. Undervisningen i ämnet moderna språk skall syfta till 1) att eleverna utvecklar kunskaper i språket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används och 2) att få tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar följande förmågor och kunskaper:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och förstå/ tolka olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på franska.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där franska språket används.

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer
 • Kommunikation om ämnesområden som är välbekanta för eleverna
 • Kommunikation om levnadssätt och sociala relationer i områden där språket talas
 • Enkla samtal och dialoger 
 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer
 • Språkliga strategier för att delta i samtal, t ex frågor, fraser och uttryck
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning

Arbetsområden åk 7 B-språk 

 • Hälsningsfraser
 • Presentation av dig själv; vad du heter och var du bor
 • Ställa/ besvara frågor
 • Djur, siffror, färger
 • Berätta om en person
 • Yrken
 • Beskriva en bostad
 • Possessiva pronomen; min, din, hennes…
 • Prepositioner; på, under…
 • Länder, språk och nationaliteter
 • Veckodagar, månader, årstider
 • Klockan
 • Begrepp kring kläder, mat, frukter och fraser att använda för att kunna handla/ beställa
 • Fritidsaktiviteter du tycker om och inte tycker om
 • Successiv uppbyggnad av ordförrådet
 • Realia; historia, levnadssätt och traditioner

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Läsa och lära oss texter, glosor och grammatik i läroboken Chez nous2
 • Arbeta med kapitlens tillhörande övningsuppgifter.
 • Skriva ord, fraser, verb m.m. i våra skrivböcker
 • Muntliga presentationer
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Hörövningar

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • läsa och förstå enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • Det som bedöms är läs, skriv, tal och hörförståelse.
 • Läs- och skrivförmåga bedöms i skriftliga prov. Vi kommer att ha två skriftliga prov/läxförhör per termin.
 • Tal och hörförståelse bedöms kontinuerligt i arbetet under lektionerna.

Uppgifter

 • Inför prov fr B åk 7 den 20 feb.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: