Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min värld - del 3 sagor och världen

Skapad 2020-11-19 15:10 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Teknik Svenska SO (år 1-3)
Vårfru- och Apelskolan arbeta med temat "Sagor i världen". Du kommer att få lära dig med om sagor och världen.

Innehåll

Övergripande syfte och mål med temat

Under temats gång ska du få möjlighet att

 • utveckla din kännedom om att sagor finns och berättas i hela världen 
 • utveckla din kännedom om sagor i världen och deras likheter 
 • utveckla din förståelse för olika kulturer och berättartraditioner 
 • utveckla din förmåga att identifiera dig med sagor och hur sagor påverkar våra normer 
 • skapa relationer mellan årskurser och klasser 
 • känna gemenskap med alla på skolan 

 

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Du kommer under arbetet med tredje delen om min värld att jobba med vår jord, dess världshav och världsdelar samt sagor från olika platser i världen. 

Du kommer att få ställa dig frågor som:

Hur ser vår värld ut från rymden?

Hur mycket vatten finns på vår jord? 

Varför har människor berättat sagor för varandra? 

Vad finns det för djur och natur på vår jord? 

Vad händer i våra världshav?

Du ska lära dig om hur vår jord ser ut och vad som finns på den.

Du ska lära dig att få i alla världsdelar och vilka sagor som kommer där ifrån. 

Du ska lära dig vilka hav som finns på jorden och vad som finns i haven. 

Du ska lära dig hur du ska tänka för att ta tillvara på jordens resurser. 

Du ska få lära dig vad som är typsikt för en saga och skriva en tillsammans med en kompis.  

Hur ska vi arbeta? 

Du kommer att få arbeta undersökande, själv, i par och i grupp. 

Du kommer att få fundera och skriva eller rita dina tankar kring vår jord.  

Du kommer att få vara med och skriva och illustrera en saga tillsammans. 

Du kommer att få lyssna, titta på och läsa sagor från olika delar av världen. 

Du kommer att få berätta vad sagor handlar om och rita dina bilder du har i huvudet. 

Du kommer att få samarbeta med dina faddrar. 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du kommer att visa oss att du är med deltar i diskussioner och grupparbete kring vår jord. 

Du kommer att visa oss att du har förmåga att lyssna på sagor.

Du kommer att visa oss att du har förmåga att kunna skriva och illustrera en kort saga.

Du kommer att visa oss att du har förmåga att veta vad de olika världshaven och världsdelarna heter och finns. 

Du kommer att visa oss att du har förmåga att förstå det finns likheter mellan sagor från olika delar av världen. 

Du kommer under arbetets gång få visa dina kunskaper och förmågor under lektioner, redovisningar och en färdig saga. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

NO Sv Tk SO SvA
Min värld - del 3 sagor och världen

SO/NO
Världshav
Jag vet vad jordens tre största hav heter.
Jag vet vad jordens tre största hav heter och ligger.
Världsdelar
Jag vet vad alla världsdelar heter.
Jag vet var alla världsdelar heter och ligger.
Jag vet några djur som finns i någon världsdel.
Jag vet några städer och byggnader som finns i världen.
Jag vet att ingenting försvinner från jorden.
Jag vet att ingenting försvinner från jorden och vad jag kan göra för att spara på jordens resurser.
Svenska
Jag vet hur sagor börjar.
Jag vet 3 saker som är typiskt för en saga.
Jag kan med hjälp av stöd skriva en saga med en handling.
Jag kan tillsammans med en kompis skriva en saga med tydlig handling, början, mitten och slut.
Jag kan rita bilder som visar vad sagan handlar om.
Jag kan rita bilder till sagan och göra en framsida som fångar läsarens intresse.
Läsfixarna
Jag vet 2 läsfixare och vad de gör med en text eller saga.
Jag känner till alla läsfixare och vad de gör med en text eller saga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: