Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3

Skapad 2020-11-19 15:26 i Gåvsta skola Uppsala
Läsårsplanering åk 3 SO
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I SO kommer vi att arbeta med olika områden som ska ge eleven förutsättningar att förstå sina och andra människors levnadsvillkor.

Innehåll

Arbetsområden

 • Demokrati - Sverige
 • FN och barnkonventionen
 • Värdegrund och livsfrågor med betydelse för eleven.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö
 • Elevdemokrati -delaktighet möten och olika råd
 • Hemorten och Barn förr
 • Tidslinjer, tidsbegrepp
 • Forntiden 
 • Människans uppkomst
 • Nordisk mytologi
 • Källkritik
 • Informationssökning
 • Pengars användning och värde
 • Aktuella samhällsfrågor

Undervisning

 • Genomgångar
 • Lyssna till berättelser och se filmer
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Föra samtal och diskutera
 • Reflektera, resonera, argumentera
 • Söka information och värdera källor

Bedömning

 • Samtala, lyssna, samarbeta och diskutera
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge tankar
 • Ta in nya begrepp och använda dessa
 • Visa kunskaper både muntligt och  i skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: