Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet

Skapad 2020-11-19 15:36 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Planering för tal i i bråkfom och decimalform, åk 5 HT 2020
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om; negativa tal, koordinatsystem, proportionella samband och proportionalitet som graf

Innehåll

 • Kapitel 4, Koordinatsystem och proportionalitet

Mål

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla dina förmågor i matematik:

Problemlösningsförmåga: 

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innnehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • storleksordna enkla positiva och negativa tal
 • placera enkla och negativa heltal på tallinjen
 • visa och använda och kunskaper om kapitlets begrepp

Metodförmåga:

 • rita koordinatsystem och gradra axlarna
 • rita och ange punkter i koordinatsystemet
 • läsa och tolka enkla datafrån grafer
 • rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell
 • använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att arbeta med:

 • Matteloggen: redovisa muntligt och- eller skriftligt
 • delta i genomgångar
 • diskutera i helklass och mindre grupper
 • titta på filmer
 • träna på de olika förmågorna med hjälp av olika aktiviteter, som t.ex. spel

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen
 • test i slutet av kapitlet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och proportionalitet, åk 5.

Du är på väg
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbart
Jag behärskar detta
Mer än godtagbart
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
 • Ma
Du behöver utveckla din förmåga att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem väl, genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du behöver utveckla din förmåga att tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll, tolka resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar på välutveckat sätt enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar på välutveckat sätt resultat samt drar relevant slutsats.
Begrepp
Du är på väg att kunna storleksordnar enkla positiva och negativa heltal.
Du kan storleksordna enkla positiva och negativa heltal.
Du kan storleksordna enkla positiva och negativa heltal på välutvecklat sätt.
Du är på väg att kunna placera enkla positiva och negativa heltal på tallinje.
Du placerar enkla positiva och negativa heltal på tallinje.
Du placerar enkla positiva och negativa heltal på tallinje på välutvecklat sätt.
Metod
 • Ma  4-6
Du är på väg att kunna ritar koordinatsystem och graderar axlarna och rita och ange punkter i ett koordinatsystem.
Du ritar koordinatsystem och graderar axlarna och ritar samt anger punkter i ett koordinatsystem.
Du kan på ett välutvecklat sätt rita koordinatsystem och gradera axlarna samt rita och ange punkter i ett koordinatsystem.
 • Ma  4-6
Du är på väg att kunna läsa av och tolka enkla data från grafer och rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
Du kan läsa av och tolka enkla data från grafer och rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
Du på ett välutvecklat sätt läsa av och tolka enkla data från grafer och rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
 • Ma  4-6
Du är på väg att kunna använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Du kan använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Du kan på ett välutvecklat sätt använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Kommunikation och resonemang
Du är på väg att kunna beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler.
Du beskriver/redovisar kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Du för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Du kan på ett välutvecklat sätt föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: