Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik y, algebra och mönster

Skapad 2020-11-19 15:48 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Matematik
Matematikboken y, kapitel 3 Algebra och mönster

Innehåll

Planering matte

Åk8

Vi kommer att arbeta med mattebok, problemlösning tillsammans och diskussioner. Ni kan själva se på genomgångar på kapitlen som finns på nätet.

När ni arbetar med boken så gör ni minst 2 steg på varje delkapitel t.ex. steg 1 och 2.

Vi arbetar med varje kapitel i ungefär 5 veckor och sedan har vi ett prov. För att hinna med till prov så måste man ta hem boken kontinuerligt och se till att man följer planeringen.

Den mattebok vi ska använda är matematikboken Y och detta är upplägget under det andra kapitlet som handlar om Algebra och mönster.

Kapitel 3 Algebra och mönster

V.47

3.1 Uttryck med variabel

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.48

3.2 Mönster och 3.3 Förenkling av uttryck

Genomgång + eget arbete med minst två steg. Genomgång av provet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.49

3.4 Uttryck med paranteser och 3.5 Multiplikation av parenteser.

 

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.50 3.6 Uttryck med potenser och repetition

Egen träning och diagnos görs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 V.51   PROV/TEST MÅNDAG 14/12!

Matriser

Ma
Bedömning Matematik

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
  • Ma  7-9
  • Ma  7-9
  • Ma  7-9
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften
----->
Du kan lösa hela problemet
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt
Metod, kvalitén på metoder och strategier
  • Ma
Du påbörjar en lösning som är korrekt men gör den inte klar
----->
Du använder en lämplig metod för att lösa problemet
----->
Du använder en generell metod för att lösa problemet
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
  • Ma
Du kan använda dig av grundläggande matematiska metoder
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman två begrepp
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman flera begrepp
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
  • Ma
  • Ma
Du kan föra enkla resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra välutvecklade resonemang och beskriva samband i resultatet
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
  • Ma
  • Ma
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och ditt matematiska språk är acceptabelt
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, är väl-strukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: