Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Stjärnan/månen Matematik HT-20/VT-21

Skapad 2020-11-19 17:19 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi ska arbeta med bokprojektet På rymmen i rymden och vårt fokusområde är denna period Matematik.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Bokprojekt. På rymmen i rymden. Fokusområde Matematik

Tidsperiod: Nov-Jan

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Månen/Stjärnan

Barnens ålder:1-5

År och datum::2020-11-01

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- VI vill ge barnen en ökad förståelse för olika begrepp inom matematik.
Och utforska olika matematiska samband.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Utifrån bokprojektet dokumenterar vi vad vi ser och hör för matematik hos barnen. Barnen blir delaktig genom deras nyfikenhet. För att sedan bygga vidare utifrån tankar.


VI kommer läsa boken med matematikglasögon i våra samlingsgrupper.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Pedagogisk planering, pedagogisk dokumentation, unikum, projektrum och diskussioner hemma med föräldrar.Planeringen upprättad av: Sara, Sandra, Hanna, Ann-Sofie, Carola

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa stegl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: