Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsamling

Skapad 2020-11-19 17:58 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Vi arbetar med materialet "Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan" för att främja barnens språkutveckling.

Innehåll

Syfte och mål :                                                                                                                                                                        

Att på ett medvetet och lustfyllt sätt stärka barnens språkutveckling genom litteratur, språklek, sånglek, rim och ramsor. Barnen tillåts att gå på upptäcktsfärd i språkets värld tillsammans med andra, barnen för möjlighet att få lyssna och reflektera över innehållet i sagor, ramsor och sånger. Bilderna i böcker blir ett reflektionsstöd för barnen att kunna återberätta och reflektera över.

Metod/genomförande:

Vi arbetar med materialet i "Före Bornholmsmodellen -språksamlingar i förskolan". Vi börjar våra samlingar med en startsång, sedan ett upprop, sedan en ramsa och fortsätter med fruktramsan och läser bok. Vi går vidare med en sånglek och en språklek innan vi avslutar med våran avslutningssång. 

Vi har samling minst tre gånger i veckan, helst varje dag. Vi fördjupar oss i kapitel för kapitel men vi arbetar med samma kapitel under flera veckor eftersom upprepning är bra för barnens språkutveckling. 

Samlingarna är uppdelade efter åldrar, ca 2,5 - 4 år och 4-6 år. Vi startar arbetet med Bornholm redan när barnen börjar på förskolan men det blir mer fokuserat när de blir ca 2,5 år. 

Dokumentation:

En del av språksamlingarna kommer dokumenteras på Unikum samt på våra väggar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: