Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En produkt livscykel åk 9 ht 20

Skapad 2020-11-19 18:10 i Stenkulan Lerum
Produkt eller vara, något som skapas eller produceras (tillverkas) och säljs.
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av högst två olika material. Du ska följa produkten från råvara till färdig produkt och eventuell återvinning. Detta skall redovisas på valfritt sätt för resten av klassen.

Innehåll

1. Arbetstätt

Arbetsmetoder:

Du kan använda läromedel, biblioteket och datorn för att hitta information. Du kan ringa och/eller maila företag – kolla med föräldrar, släkt osv om de vet någon som jobbar i branschen!

 

Utgå från frågeställningarna nedan för att komma igång. Du ska inte besvara dem utan ha till stöd för din redovisning.

Produkten kan vara en förpackning, t ex mjölkförpackning eller sammansatt produkt (max 2 material)

Om produktens tillverkning

 1. Vilket/vilka material är produkten gjord av?
 2. Hur framställs och bearbetas råvarorna? Kemiska processer? Tekniska lösningar? Miljöpåverkan?
 3. Vilka fördelar har materialet/materialen?
 4. Vilka nackdelar har materialen?
 5. Varför har man använt dessa material (fysikaliska, kemiska egenskaper; värmtålighet, hållfasthet, lukttätt) till just denna produkt?
 6. Hur tillverkas produkten? Kemiska processer? Tekniska lösningar? Miljöpåverkan?
 7. Vilka krav ställs på produkten som gör att man valt dessa material?

 

Om utvecklingen och användandet

 1. Hur har produkten utvecklats genom historien?
 2. Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?
 3. Vilka och vems behov tillfredsställer denna produkt?
 4. Finns det alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre/sämre sätt?
 5. Hur vanlig är produkten i Sverige? Globalt?
 6. Hur ser framtiden ut för denna produkt? Utvecklingsmöjligheter?

 

Om återvinningen

 1. Vad gör man med produkten då den slängs?
 2. Finns det ett återvinningssystem för materialet?
 3. Hur gör man då man återvinner materialet? Vilka tekniska lösningar?

2. Bedömning

Arbetet redovisas muntligt för klassen i form av en muntlig presentation. Presentationen ska visa hela produktens livscykel, från bearbetning av råvara till produkt och avfall/återvinning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Ke
Kunskapskrav åk 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Förmåga
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du kan beskriva kemiska processer med ett vardagligt språk
Du kan beskriva kemiska processer med ett enkelt kemi språk
Du kan beskriva kemiska processer med ett kemiskt språk och utvecklade förklaringar
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Diskuterar miljö - enkla motiveringar Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Diskuterar miljö - utvecklade motiveringar Dessutom kan eleven föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Diskuterar miljö - välutvecklade motiveringar Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: