Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt och mänskliga rättigheter

Skapad 2020-11-19 18:52 i Kulltorpskolan Kristianstad
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring regler och lagar och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer från det att någon begår ett brott, hur rättsväsendet fungerar samt kunna ge exempel på några olika straff/påföljder.
 • använda ämnesspecifika begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.
 • känna till att det finns nationella minoritetsgrupper i Sverige och att de har särskilda rättigheter.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Genomgångar och diskussioner.
 • Läsa texter och svara på frågor.
 • Arbeta med viktiga ord och begrepp som berör ämnet.
 • Se film och diskutera/svara på frågor efter.
 • Göra olika värderingsövningar/dramatiseringar och diskutera utifrån dem. 
 • Arbeta på Studi.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: