Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och omkrets åk 5

Skapad 2020-11-19 20:10 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Beräkning av area och omkrets på några vanliga geometriska figurer. Enheter för att räkna ut omkrets och area.
Grundskola 5 Matematik
Vad är area och omkrets? Hur mäter man area och omkrets på figurerna och hur räknar man ut area och omkrets på dem? Vilka enheter används för att räkna ut omkrets och area? Hur växlar man mellan de olika enheterna?

Innehåll

Mål för elev


Du ska förstå och kunna använda begreppen area och omkrets och inse hur begreppen hänger ihop.Du ska kunna uppskatta - mäta - räkna ut omkrets och area på rektanglar, trianglar - även sammansatta areor. Du ska använda lämpliga enheter och kunna växla mellan dem.

Du ska kunna diskutera och berätta om hur du löst dina uppgifter.

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med mattebokens kapitel om längd och area Vi kommer dessutom att arbeta med många praktiska uppgifter, 

 • Du kommer att få genomgångar och övningar - enskilt och i grupp.
 • Skriftligt prov
 • Uppföljning

Kursplanemål
Uppgifter

 • Symmetri

 • Sammansatta figurer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: