Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva argumenterande text

Skapad 2020-11-19 20:37 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6
En argumenterande text skriver du för att övertyga någon om något. Om du tycker att något är fel eller har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på din skola, elevrådet eller liknande.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Jag ska utveckla min förmåga att skriva argumenterande text.

Genom att lära mig hur man skriver en bra struktur och ett bra innehåll:

-          En rubrik med tes

-          En inledning med bakgrund till vad texten handlar om och som väcker intresse.

-         En huvuddel som innehåller två - tre argument och om det finns, motargument, uppdelade i stycken,

-          En avslutning där jag skriver min tes igen och uppmanar läsaren att tycka som jag.

 

Och att jag använder språkliga drag:

-          Presens

-          Känsloladdat, lockande och övertygande språk

-          Sambandsord för ordning och orsak och verkan.

Jag visar att jag har utvecklat min förmåga genom att skriva en argumenterande text med alla dessa ingredienser som jag har lärt mig.

 

 

Uppgifter

  • Min argumenterande text

Matriser

Skriva argumenterande text

Jag…

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
STRUKTUR
… och struktur som är…
Skriver en rubrik I huvudsak fungerande
Skriver en rubrik med tes relativt väl fungerande
Ingen progression väl fungerande
STRUKTUR
… och struktur som är…
Presenterar ett argument…. I huvudsak fungerande
Presenterar ett till två argument och utvecklar argumenten relativt väl fungerande
Presenterar tre argument och utvecklar argumenten och presenterar ett motargument väl fungerande
SPRÅKLIGA KNEP
Samt med språklig variation
försöker utveckla mina argument med ett språkligt knep, t ex ”grupper med tre”, ”överdrifter”, ”statistik”, ”känsloladdat språk”, ”upprepningar” viss
använder några språkliga knep för att utveckla mina argument t ex , t ex ”grupper med tre”, ”överdrifter”, ”statistik”, ”känsloladdat språk”, ”upprepningar” förhållandevis god
förstår att språkliga knep kan användas för att påverka t ex statistik: forskning visar att...retoriska frågor som vet inte alla att... borde vi inte...upprepningar: ord eller fraser repeteras så att de fastnar i läsarens minne. god
SAMBANDSORD (BINDEORD)
Samt med språklig variation
använder enkla sambandsord som ”och”, ”men”… viss
använder varierade sambandsord som ”För det första”, ”för det andra”, ”därför att”, ”på grund av”… förhållandevis god
använder flera varierade sambandsord som ”För det första”, ”för det andra”, ”därför att”, beror på, ett annat viktigt, ett ytterligare och referatmarkörer vid motargumenten: ”anser”, ”enligt” och uttryck för motargument: ”Många anser att”… ”det stämmer visserligen att..” ”Å ena sidan.. men å andra sidan” god
STAVNING
Skriver olika slags texter med använder i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med …
Jag stavar fel men det stör inte förståelsen. Viss säkerhet
Jag har ganska få stavfel. Relativt god säkerhet
Jag har få stavfel. God säkerhet
STYCKESINDELNING
Skriver olika slags texter med använder i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med …
Jag skriver min text i ett helt stycke. Viss säkerhet
Jag delar in texten i några stycken. Relativt god säkerhet
Jag delar in hela min text i stycken. God säkerhet
SKILJETECKEN
Skriver olika slags texter med använder i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med …
Jag skriver ibland stor bokstav och punkt vid en ny mening. Viss säkerhet
Jag skriver oftast med stor bokstav och punkt vid en ny mening. Relativt god säkerhet
Jag skriver alltid med stor bokstav och punkt vid en ny mening. God säkerhet
STRUKTUR
skriver en inledning till min text. … och struktur som är…
skriver min tes i inledningen. I huvudsak fungerande
skriver en kort bakgrund om varför jag valde ämnet och skriver min tes. relativt väl fungerande
skriver en längre bakgrund som gör läsaren intresserad av ämnet och om varför jag valde ämnet och skriver min tes. väl fungerande
STRUKTUR
skriver en avslutning till min text. och struktur som är...
skriver min tes en gång till. i huvudsak fungerande.
Jag börjar min avslutning med ett sambandsord som avslutningsvis, till slut, slutligen, upprepar min tes en gång till och mitt bästa argument. relativt väl fungerande
Jag börjar min avslutning med ett sambandsord som avslutningsvis, till slut, slutligen, upprepar min tes och skriver en uppmaning till läsaren. Jag skriver också mitt bästa argument. väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: