Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, "Skala, volym och cirkeln", åk 6

Skapad 2020-11-20 08:08 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Kapitlet inleds med skala. Du får omvandla sträckor på kartor och ritningar för att avgöra hur långa sträckorna är i verkligheten. Du får träna på enhetsomvandla volym i decimalform. Sist i kapitlet får vi bekanta oss med cirkeln, begreppen radie, diameter och pi. Du får träna på att uppskatta cirkelns area och beräkna både cirkelns omkrets och area.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

- skala på kartor och ritningar

- att göra egna kartor och ritningar

- att enhetsomvandla volym

- att jämföra, uppskatta och mäta volym

- att beräkna cirkelns omkrets och area 

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Matematik, "Skala, volym och cirkeln", åk 6

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Begrepp
Du behöver träna mer på att enhetsomvandla volym och på att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda i olika situationer.
Du kan enhetsomvandla volym och du kan reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda i olika situationer. Ex: Du kan omvandla dl till liter, du vet exempelvis vilken enhet du ska använda när det gäller vätska i ett dricksglas.
Du kan enhetsomvandla volym med säkerhet.
Begrepp
Du behöver träna mer vad som menas med begreppen radie och diameter. Du behöver träna på att avläsa en cirkels radie och diameter.
Du vet vad som menas med begreppen radie och diameter. Du kan avläsa en cirkels radie och diameter.
Metod
Du behöver träna mer på att beräkna cirkelns omkrets.
Du kan beräkna cirkelns omkrets.
Begrepp Kommunikation och resonemang Problemlösning
Du behöver träna mer på att räkna ut hur lång en sträcka på en karta är i verkligheten.
Du kan räkna ut hur lång en sträcka på en karta är i verkligheten.
Du kan räkna ut hur lång en sträcka blir på en karta om du får veta skalan och hur lång stäcka är i verkligheten.
Kommunikation och resonemang
Du behöver träna mer på att utföra volymenhetsomvandlingar och göra enkla beräkningar.
Du kan utföra volymenhetsomvandlingar och göra enkla beräkningar. Ex: Du har 45 cl i en kanna och du häller i 2 dl till, hur mycket finns i kannan?
Problemlösning
Du visar stor säkerhet när det gäller problemlösning, när det handlar om cirkelns omkrets och area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: