Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker -barnkonventionen v.48 och v.49

Skapad 2020-11-20 08:15 i Förskolan Lär-Kan Lekeberg
Förskola
Tillsammans med barnen läsa och arbeta med kompisböckerna som är baserade på barnkonventionen. Personalen vill introducera materialet för barnen, då barnkonventionen och dess innehåll är viktig! Alla barn är lika mycket värda och har olika rättigheter som vi vill uppmärksamma.

Innehåll

Vi påbörjade projektet "Barnkonventionen" under vecka v.46 och v.47, barnen på solrosen visade ett stort intresse för detta. Personalen på avdelningen Solrosen har valt att under vecka 48 och 49 fortsätta att arbeta med några av de tio små kompisböcker baserade på barnkonventionen. Under kompetensutvecklingsdagen 26 oktober arbetade vi i arbetslagen med barnkonventionen och många tankar och funderingar väcktes hos oss i personalen.

Solrosens personal vill främja och utveckla barnens vetskap om vilka rättigheter som finns och vad dem betyder för barnen. Vid samlings situation innan lunch kommer en av böckerna att läsas och sedan kommer vi arbeta med några frågor som finns till varje bok på lite olika sätt som genom att tillexempel; samtala med barnen, göra tankekartor och diagram osv. 

 

Planering för v.48

Under hela veckan kommer barnen att bli erbjudna att vara med och skapa vår gemensamma adventskalender på Solrosen. Ateljén kommer att användas vid vissa tider på dagen i mindre grupper och tillsammans med en fröken. I slutet på veckan kommer allt skapat material samlas ihop och adventskalender kommer få sin form och innehåll senast första december.

Tisdag: 

Bok- Lek, vila och fritid (artikel 31- Varje barn har rätt till lek, vila och fritid)

 

Torsdag: 

Bok- Säga sitt (artikel 12- Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.)

 

Planering för v.49

Den här veckan kommer vi att besöka skogen.

Tisdag: 

Bok- Ett eget namn (artikel 7 -Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet.)

 

Onsdag:

Bok- Gå i skola (artikel 28 - Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: