Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-11-20 09:30 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 Historia
Forntiden är en epok eller tidsperiod som omfattar cirka 3 000 år, från 2000 f.Kr. till cirka 1000 e.Kr. Det är en mycket lång epok, människornas liv förändrades långsamt under dessa år. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern är namn på olika delar av forntiden.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska kunna:
* redogöra kort för var och en av epokerna under forntiden.
* resonera kring hur hällristningar och runor kan användas som källor.
* ge exempel på idéer och tankar från andra kulturer som spridit sig till Norden.
* beskriva hur människor levde under vikingatiden.
* förklara hur och varför vikingarna gav sig ut på resor.
* ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna tron.

 

Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera kapitlen inom områdena forntiden och vikingatid,
- se korta filmer,
- diskussion i liten och stor grupp,
- arbeta med begreppen; istid, sten-, brons- och järnålder, runor, runstenar, trälar och vikingafärder.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

 

Bedömning
Bedömning sker mot kunskapskraven i historia 4-6:
Du ska:
- kunna förklara begreppen
istid, sten-, brons- och järnålder, runor, runstenar, trälar och vikingafärder.
- kunna använda begreppen på korrekt sätt,
- visa dina kunskaper i diskussioner,
- kunna resonera i diskussioner, dvs ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet vidare.

Bedömningen kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: