Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment m 4 åringar

Skapad 2020-11-20 09:29 i Förskolan Främbyhus Falun
Experiment
Förskola
Med experimenten vill vi att barnen utifrån sina intressen för experiment skall få möta olika sätt att utforska och utmanas. Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med enkla experiment inom olika områden som matematik, fysik, kemi och teknik. De ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att formulera en fråga, reflektera och komma med egna hypoteser och dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever enskilt och i grupp.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och frågvishet. Vi vill även stärka barnens kritiska tänkande som de har börjat att fundera över. Det kan vi hjälpa barnen med genom att utföra experiment där de kan ifrågasätta, göra egna hypoteser enskilt eller i grupp. Genom att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva ökar vi barnens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

 

MÅL 

 • Väcka barnens intresse för naturvetenskap, teknik, matematik
 • Ge barnen nya utmaningar inom dessa områden
 • Utveckla nyfikenhet och utforskarlust
 • Hjälpa barnen att utveckla sitt kritiska tänkande
 • Utgå från barnens intressen och ifrågasättanden

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Under vårterminen planerar vi experiment en dag i veckan som en aktivitet efter maten.  Pedagogerna dokumenterar barnens hypoteser och teorier.  Vi utgår till en början med experiment som vi pedagoer har planerat. Målet är att barnen själva ska komma med förslag på experiment som vi planerar tillsammans med barnen. Efter hand är målet att barnen själva ska planera ett experiment enskilt eller tillsammans med en kamrat. Vi pedagoger är med och stöttar när barnen själva vill göra experiment.

 

DOKUMENTATION

Vi pedagoger dokumenterar genom observation, foto och film. Även barnen kan vara med att fota och filma men också skriva ned vad kamraterna har för hypoteser angående experimentet.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Vi utvärderar varje vecka efter att experimentet är genomfört. Utifrån det kan vi planera nya experiment enskilt eller tillsammans med barnen barnen eller ett enskilt barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: