Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund Tellus HT20 VT21

Skapad 2020-11-20 10:27 i Håksbergs förskola Ludvika
Vädergrund. Allas lika värde.
Förskola
Värdegrund. Allas lika värde.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi ser att barnen behöver stöd  och strategier i hur de alla kan vara kompisar och hur de kan med gemensamma regler få en bra social grund hos oss.  Vi har uppmärksammat att barnen hamnar i konflikt med varandra om saker och om utrymme. Barnen löser konflikterna själva eller söker stöd hos oss vuxna. Vi upplever att barnen tycker om att leka med varandra. Barnen har gemensamt kommit överens om "Tellusregler" - hur vi är mot varandra och hur vi gör på avdelningen. Dessa regler får vi lyfta aktivt varje vecka i samlingar. 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen strategier för hur de kan leka tillsammans med flera kompisar.  De ska få möjlighet att lära sig respektera varandra och bemöta varandra på ett schysst sätt.  Vi kommer använda oss av språkpåsar om känslor samt materialet ”Djuren på Djuris” från Ur. Vi kommer ha samlingar kring olika aktuella ämnen som t.ex. ”förlåt” och ”får jag vara med”.

Vad vill vi uppnå?

 - att alla är välkomna på Tellus. 

- att vi på Tellus kan samtala och leka med alla.

- att alla barn ska bli respekterade och lyssnade på

- att varje barn ska våga uttrycka vad de vill och vad de känner.

- att alla på Tellus ska respekteras för hur man vill gå klädd.

Barnens egna tankar, funderingar och värderingar ska verka som utgångspunkt för arbetet med vår värdegrund.

  


Hur gör vi?

Vi ska arbeta med värdegrunden genom att:

- använda Tellusreglerna och sätta upp dem tydligare för barnen  

- ta upp olika dilemman genom sagor, böcker, observerande lekar som har uppstått

- programmet ”djuren på Djuris”, vi ser ett nytt avsnitt varje vecka och har samtal direkt efteråt samt fortsätter diskussionen under veckan.

- använda oss av känslobilder vid samlingar

- att som pedagog vara delaktig och engagerad.

- att vi som pedagoger delar in gruppen i mindre grupper så ofta som är möjligt. För att vara delaktig och kunna vara till stöd i gruppen.

Vi dokumenterar med iPad, genom observationer och anteckningar. Vi lyfter kontinuerligt värdegrundsarbetet på avdelnings möten.

Värdegrunden är en ständig pågående process med hela barngruppen där vi dagligen ställs inför olika dilemman som vi sedan kan använda oss av som diskussion i samlingar under veckan. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: