👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollens bokresa - Kvällen när pappa lekte

Skapad 2020-11-20 10:35 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Fjärde boken i Bollens bokresa är Kvällen då pappa lekte av Ulf Stark och Mati Lepp.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi har upplevt att flera barn på avdelningen behöver lite extra stöd för att komma igång med sitt ”lekande”. Denna bok handlar om två syskon och en pappa som leker ”Fågel, fisk eller mittemellan” tillsammans. Utifrån den kommer vi att leka olika regellekar tillsammans.

I Lpfö-18 står det att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla [...] lust att leka och lära.”

Med denna bok får vi även tillfällen att öva på olika lägesord och prepositioner, även detta är något som nämns i Lpfö-18.

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska tillsammans med oss vuxna att få möta och prova på olika typer av styrda regellekar. Detta för att ge barnen möjlighet att bli trygg i den nya grupp vi har för terminen samt att ge den en förståelse för hur olika regler följs och att alla barnen ska känna att de vågar delta i leken.

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig olika prepositioner, ge dem möjlighet att öva på dessa på ett lustfyllt sätt.

- Samt ge barnen tillfällen till att utveckla sin ordförståelse vid högläsning.

 

Metod

Vad ska vi göra?

- Vi ska läsa boken tillsammans med barnen och barnen ska sedan vid senare tillfällen få återberätta boken med hjälp av flano. Vi kommer att diskutera olika begrepp ur boken Etc. vad menas med fågel, fisk eller mitt emellan, vad menar barnen i boken med att "det bränns" och "det är kallt". 
- Utifrån dessa begrepp så ska vi öva på olika prepositioner (ovanpå, under, bakom, bredvid, framför etc.) på olika sätt i lekar och samling.
- Vi kommer att prata om olika lekar som barnen tycker om, regler i olika lekar och sedan leka olika regellekar tillsammans, både inomhus och utomhus. Utifrån detta kommer vi även att låta barnen bestämma vilka lekar de vill att vi leker tillsammans både på bestämda "lekstunder" samt vid de spontana lektillfällena. 

Hur ska vi göra?

Förutom leken "Gömma nyckeln" tänker vi oss att vi tillsammans leker "Hunden och benet", "Följa John", ”Björnen sover”, ”Bro, bro och breja” och ”Gubben/gumman i lådan”.

Samlingarna kommer att delas in i de två olika grupperna (Solar och Stjärnor) och utifrån hur långt barnen kommit i sin språkutveckling ge dem olika uppgifter/lekar där vi över på olika lägesord.

Barnen kommer i samråd med oss vuxna att få vara delaktiga och välja/komma med förslag vilka lekar vi ska leka både inne på avdelningen och när vi har lekhallstid.

När, var, vem?

Vi kommer att arbeta med detta i både smågrupper och i helgrupp och i samlingen. Inomhus och utomhus när vi går på utflykt. Alla barn och alla pedagoger kommer att vara delaktiga, men detkommer att vara en pedagog som är ansvarig för genomförandet.
Arbetet med denna bok kommer att pågå under ungefär tre veckor.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att dokumentera genom att samtala med barnen, observera i leken samt med hjälp utav deras alster. Dokumentation kommer även ske via Unikum.

Vem dokumenterar och när? 

Dokumentationen sker löpande och utav alla pedagoger.

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18