Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap.4 Procent (Vektor 8)

Skapad 2020-11-20 11:04 i Östergårdsskolan Halmstad
När du har studerat det här kapitlet ska du kunna: Hur man skriver bråk i bråkform, blandad form och i decimalform. Du ska även kunna förkorta och förlänga bråk. Genom de fyra räknesätten ska du kunna räkna med bråk samt ska du ha kunskaper om potenser.
Grundskola 8 Matematik
Vad kostar det egentligen att ta lån? Vad innebär procentenheter? Detta och mycket mer får du reda på i kap.4

Innehåll

Tid: vecka 7 - vecka 13

Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • föra och följa matematiska resonemang.
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att träna dina färdigheter genom att lösa problem/uppgifter. Vi kommer ha diskussioner där vi diskuterar olika möjligheter att lösa problem. Vi kommer avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning:

  • Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom kapitlet.
  • Din förmåga att i tal och skrift lösa och redovisa matematiska problem på ett tydligt sätt.
  • Din förmåga att förstå begrepp inom området. Ex procent, ränta mm.
  • Din förmåga att kommunicera matematiken
  • Din förmåga att reflektera över matematikens innehåll. Ex ta ställning i olika påståenden.  

 

 

Planering kap.4 procent åk8 

v.7 måndag 11.20 – 12.10

Närvarokoll

Genomgång kap.4.1

Arbeta med uppgifter. Alla bör ha gjort minst alla gröna uppgifter vid lektionens slut.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 12.05 för avslut av lektion.

 

tisdag 10.05 – 10.55

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta med uppgifter (blå eller lila). Alla bör ha gjort minst sex uppgifter av de blå eller de lila uppgifterna vid lektionens slut.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 10.50 för avslut av lektion.

 

onsdag 11.10 – 12.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med uppgifter kap.4.1.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Pelle, så ringer han upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 11.55 för avslut av lektion.

torsdag 09.00 – 10.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Genomgång kap.4.2

Arbeta med gröna uppgifter. Uppgifter som är huvudfokus är de som har med procent och promille. Man ska veta vad ppm står för. De som siktar högt bör få koll på vad ppm är och hur man omvandlar det från decimalform, procent, promille (åt båda håll).

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 09.55 för avslut av lektion.

 

v.8 Sportlov

v.9 måndag 11.20 – 12.10

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen före lovet.

Arbeta med uppgifter. Alla bör ha gjort alla gröna uppgifter samt påbörjat blå eller lila uppgifter vid lektionens slut. Uppgifter som är huvudfokus är de som har med procent och promille. Man ska veta vad ppm står för. De som siktar högt bör få koll på vad ppm är och hur man omvandlar det från decimalform, procent, promille (åt båda håll).

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 12.05 för avslut av lektion.

 

 

 

 

 

 

tisdag 10.05 – 10.55

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta med uppgifter. Alla bör ha gjort alla blå eller lila uppgifter. Uppgifter som är huvudfokus är de som har med procent och promille. Man ska veta vad ppm står för. De som siktar högt bör få koll på vad ppm är och hur man omvandlar det från decimalform, procent, promille (åt båda håll).

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 10.50 för avslut av lektion.

 

onsdag 11.10 – 12.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med kap.4.2. Uppgifter som är huvudfokus är de som har med procent och promille. Man ska veta vad ppm står för. De som siktar högt bör få koll på vad ppm är och hur man omvandlar det från decimalform, procent, promille (åt båda håll).

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Pelle, så ringer han upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 11.55 för avslut av lektion.

 

 

 

 

 

 

 

 

torsdag 09.00 – 10.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Genomgång kap.4.3

Arbeta med gröna uppgifter. Fortsätt med blå eller lila om du blir klar.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 09.55 för avslut av lektion.

 

v.10 på skolan ?

måndag 11.20 – 12.10

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med gröna uppgifter samt påbörja de blå eller lila uppgifterna.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 12.05 för avslut av lektion.

 

tisdag 10.05 – 10.55

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med blå eller lila uppgifter. Fortsätt om du blir klar.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 10.50 för avslut av lektion.

onsdag 11.10 – 12.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med kap.4.3.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Pelle, så ringer han upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 11.55 för avslut av lektion.

 

torsdag 09.00 – 10.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Genomgång kap.4.4

Arbeta med gröna uppgifter. Blir du klar så fortsätter du med blå eller lila uppgifter.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 09.55 för avslut av lektion.

 

v.11 måndag 11.20 – 12.10

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med gröna uppgifter samt påbörja de blå eller lila uppgifterna.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 12.05 för avslut av lektion.

 

tisdag 10.05 – 10.55

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med de blå eller lila uppgifterna. Fortsätt om ni blir klara.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 10.50 för avslut av lektion.

 

onsdag 11.10 – 12.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med kap.4.4.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Pelle, så ringer han upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 11.55 för avslut av lektion.

 

torsdag 09.00 – 10.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Genomgång kap.4.5

Arbeta med gröna uppgifter. Blir du klar så fortsätter du med blå eller lila uppgifter.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 09.55 för avslut av lektion.

 

v.12 måndag 11.20 – 12.10

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta med blå eller lila uppgifter. Fortsätt med lila eller röda om du blir klar.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 12.05 för avslut av lektion.

 

tisdag 10.05 – 10.55

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med de blå eller lila uppgifterna. Fortsätt om ni blir klara.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Rolf-Erik (Roffe) eller till Pelle, så ringer vi upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 10.50 för avslut av lektion.

 

onsdag 11.10 – 12.00

Närvarokoll

Återkoppling från förra lektionen.

Arbeta klart med kap.4.5.

Ni kan få hjälp genom att skicka ett meddelande i chatten till Pelle, så ringer han upp er i ett videosamtal.

Vid lektionens slut, ta ett foto på hur långt ni har kommit och skicka in på chatten till mig (Rolf-Erik)!

Återsamling 11.55 för avslut av lektion.

 

 

torsdag 09.00 – 10.00

Repetition

v.13 på skolan?

måndag 11.20 – 12.10

Repetition

tisdag 10.05 – 10.55

Repetition

onsdag 11.10 – 12.00

Repetition

torsdag 09.00 – 10.00

 

Prov kap.4.1 – 4.5

 

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik, 7-9

På väg
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begreppsförmåga
Du har inte klarat av begreppsförmågan i detta område
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metodförmåga
Du har inte klarat av metodförmågan i detta område
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösningsförmåga
Du har inte klarat av problemlösningsförmågan i detta område
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tilllämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemangsförmåga
Du har inte klarat av resonemangsförmågan i detta område
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Kommunikationsförmåga
Du har inte klarat av kommunikationsförmågan i detta område
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: