Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningen, franska revolutionen och industriella revolutionen

Skapad 2020-11-20 11:15 i Landvetterskolan Härryda
Arbetsområde som behandlar franska revolutionen och upplysningen
Grundskola 7 – 9 Historia
Upplysningen och franska revolutionen är starten till förändring, likaså står den industriella revolutionen för förändring. Varför startar revolutioner och vad kan de leda till?

Innehåll

Mål och centralt innehåll

Under arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:
- använda historiska begrepp för att analysera hur man kan använda historia
- använda tolkningar av tidsperioder, händelser och personer för att förstå hur historien hänger ihop
- resonera om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen och industriella revolutionen

Centralt innehåll:
Undervisningen ska enligt kursplanen behandla:
- revolutioner och framväxten av nya idéer
- vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att förbättra sina levnadsvillkor

Undervisning

Under arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

- upplysningen och viktiga personer
 - franska revolutionens utveckling
- kejsartiden som följde efter revolutionen
- vilka förändringar som revolutionen förde med sig i Frankrike och andra delar av världen

-industriella revolutionen

Du kommer att använda  läroboken, filmer, PP, podcast, sammanfattningar mm för att fördjupa dig i olika delar av det faktamaterial som finns. Du förväntas kunna följande:

- orsaker till och konsekvenser av franska revolutionen och den industriella
- fakta kring händelser och personer som varit viktiga under den period vi studerar

Länk till Classroom/lektionsplaneringen: 

https://docs.google.com/document/d/1AP9w6CQruV_sPehIQDUk2ZlH-C3Yp_sup5OEHOzAabY/edit

 

Bedömning


De förmågor som kommer att bedömas är:
- dina kunskaper om perioden
- din förmåga att diskutera hur samhället förändras
- din förmåga att använda historiska begrepp
- hur du kan använda källkritiska begrepp och analysera källkritisk i historia 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Franska revolutionen och industriella revolutionen

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat kunskaper om franska revolutionen och om industriella revolutionen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Du har baskunskaper om franska revolutionen och industriella revolutionen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Du har goda kunskaper franska revolutionen och industriella revolutionen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Du har mycket goda kunskaper om franska revolutionen och industriella revolutionen och om händelser och personer viktiga för perioden.
Diskutera
Du kan ännu inte diskutera franska revolutionen och industriella revolutionen. Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till dem.
Du kan diskutera franska revolutionen och industriella revolutionen på ett enkelt sätt. Du diskuterar orsaker och följder till dem på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera franska revolutionen och industriella revolutionen på ett utvecklat sätt. Du diskuterar orsaker och följder till dem på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera franska revolutionen och industriella revolutionen på ett välutvecklat sätt. Du diskuterar orsaker och följder till dem på ett välutvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: