Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse Terza

Skapad 2020-11-20 11:55 i Österskärsskolan Österåker
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 6 Fysik
Vi arbetar med området Kraft och rörelse.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • veta vad som menas med krafter och hur de verkar på olika föremål
 • veta vad som menas med tyngdkraft och tyngdpunkt
 • veta vad som menas med friktionskraft samt ge exempel i vardagen
 • veta vad som menas med gravitation samt ge exempel

Ord och begrepp

Acceleration, Centripetalkraft, Cirkelrörelse, Friktionskraft, Frittfall, Hastighet, Motkraft, Retardera, Kraft, Tyngdkraft, Kraftpil, Tyngdpunkt, Tryckkraft, Jämvikt, Balans, Friktion, Modell, Riktning, Gravitationskraft, Dragkraft, Luftmotstånd.

Arbetssätt:

För att du ska kunna uppnå målen kommer vi på lektionerna att:

 • ha genomgångar och anteckna tillsammans
 • ha gemensamma diskussioner där du får visa din kunskap
 • titta på filmer tillsammans och prata kring det vi har sett
 • arbeta med viktiga begrepp kopplade till området
 • genomföra undersökningar kring kraft och rörelse

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara områdets begrepp och använda dig av fysikaliska samband.
 • genomföra enkla undersökningar.
 • dokumentera dina undersökningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömingsmatris FYSIK

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: