Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskuggan

Skapad 2020-11-20 13:40 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Under ett antal veckor har vi valt att arbeta med sommarskuggan utifrån barnens intresse. Detta kommer att ske på torsdagar och vänder sig till alla barn i förskolan.

Innehåll

Vad: Planerad aktivitet med tema Sommarskuggan. 

Vilka är med: Gemensamt projekt med alla barn på förskolan, inklusive närvarande pedagoger

Syfte: Syftet med aktiviteten har varit att stärka samarbetet i huset. Vi har sett ett genomgående intresse för sommarskuggan bland barnen och valde därför att planera en aktivitet utifrån detta. Vi nyttjar momentet för att stödja målbilden, med fokus på leken.

Vilket lärande vill vi ge barnen: Utifrån barnens lust och intressen vill vi skapa en nyfikenhet och ett utforskande kring enklare kemiska processer (experiment), matematik (lokalisering) samt estetiska lärprocesser (skapande och gestaltning/dramalek).

Genomförande: Varje avdelning får ett brev i veckan, där sommarskuggan delar ut olika uppdrag som barnen får lösa tillsammans ute på gården med stöd av närvarande och aktiva pedagoger. Projektet pågår under en period av fem veckor och avslutas med att sommarskuggan bjuder barnen på fest med lekar, dans och popcorn. Björkens personal har huvudansvaret för att aktiviteterna planeras och genomförs, med hjälp och stöttning under aktiviteterna från övrig personal i huset.   

Aktiviteter: 

v. 39
Skuggbrev 1 - Vi kokar skuggslem.

v. 40
Skuggbrev 2 - Vi ritar en gemensam karta över förskolegården.

v. 41
Skuggbrev 3 - Vi letar efter bilder på sommarskuggan med hjälp av den gemensamma kartan.

v. 42
Skuggbrev 4 - Vi hjälper sommarskuggan att måla hens huvud till skuggdräkten. Pysslar miniskuggor.

v. 43
Skuggbrev 5 - Höstfest med tema sommarskuggan - Skuggfest! Sommarskuggan hälsar på och bjuder på lekar, dans och popcorn

Hur dokumenterar vi aktiviteten: Veckoreflektion används för att utvärdera aktiviteten. Efter avslutat projekt gör vi en gemensam utvärdering och analys i huset. Vi utnyttjar fotodokumentation för momentet. 

Utvärdering/reflektion: Vi reflekterar och utvärderar aktiviteten tillsammans under avdelningens gemensamma reflektionstid. Gemensamma reflektioner och analyser i huset sker på APT och ev. husmöte. 

Hur går vi vidare: Det har kommit ett förslag om att använda samma typ av upplägg kring planeringen av vårfesten med tema värdegrund (kompis-sol ute på gården). Förslaget är att arbeta med ett värdeord i veckan gemensamt i huset. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: