Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väsen, skrock och annan övertro

Skapad 2020-11-20 13:47 i Backaskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 3 Svenska Matematik SO (år 1-3) Bild
Välkomna till en outforskad värld bortom vår! Du kommer att få möta övernaturliga väsen och krafter. Vilken roll spelar den nordiska mytologin? Hur kommer jultomten in i bilden?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att använda en historisk referensram som innefattar tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter inom bland annat fornnordisk mytologi. Syftet är öka förståelse för hur människor förr i tiden tolkade sin nutid och på olika sätt gav uttryck för hur de förstod sin omvärld.
Så här kommer vi att arbeta

Som en del av höstterminens sista tema ingår Vinteräventyret. Det blir dramatisering av olika scener plockade ur Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter i form av en upplevelsevandring för skolans övriga klasser F, 1, 2.

Eleverna kommer att

- få ta del av både bild, serie "Mytologerna" och text t.ex. "Väsenologi", "Mer väsenologi", "Ronja Rövardotter" samt "Nu är det Julia"

- lyssna till olika berättelser om olika myter och väsen för att sedan öva på att muntligt återberätta

- ges möjlighet att skapa kulisser, rekvisita och enkla klädesplagg inför genomförande av Vinteräventyret 2020. 

- få skriva texter, både tillsammans med andra och enskilt, digitalt och analogt.
 • - få rita bilder som passar ihop med texten.
 • - gå tillbaka till din text för att göra förbättringar.
 
Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

olika kategorier av väsen

sägner

myter

mytologi

skrock

skrönor

folktro

övernaturligt

tomtar, troll, älvor, rådare, odjur, dödsväsen


Så här kan du visa dina kunskaper

- delta i Vinteräventyret

- delta aktivt under lektionerna

- visa att du muntligt kan återberätta

- skriva texter tillsammans med andra och på egen hand

- skapa bilder som samspelar med text

- utifrån stödord skriva en egen faktatext om ett väsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: