Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 Litteraturhistoria

Skapad 2020-11-21 11:38 i Holstagårdsskolan Helsingborg
En litteraturhistorisk överblick från upplysningen till 1900-talets första hälft.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer tillsammans göra en litteraturhistorisk vandring, från medeltiden på 500-talet till realismen på 1800-talets slut.

Innehåll

Syfte

Syftet med den här kursen är att du skall bekanta dig med några olika skönlitterära genrer och kunna koppla ihop dem med historiska skeenden och förändringar i världen.

Tidsplanering och genomförande

Vi kommer att genomföra kursen mellan v 47 tom v 50 . Till största delen kommer kursen utgöras av arbete i grupp där ni har ett eget stort individuellt ansvar.

VAD? - Epoker :

Medeltiden

Renässansen

Upplysningen

Romantiken

Realismen

 

HUR? - Frågeställningar:

 1. Berätta kortfattat om epoken. När? Var? Hur? 

 2. Fakta om författare, en författare per gruppmedlem, från din epok. 

 3. Kopplingar mellan texten (utdrag ur bok), författaren och samhället. Resonera, dra paralleller, jämför. 

 

Gör en gemensam Google presentation med bilder, ej mycket text, som ni har som stöd vid redovisningen. Alla i gruppen ska redovisa sin författare och litteratur, samt dela på gemensam information.

Bedömning

Ni kommer dels att bedömmas genom ett prov i slutet av perioden och dels utifrån er presentation muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
HT20 Litteraturhistoria

Förnivå
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Tolka och föra resonemang
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk samt föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Muntlig förmåga
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: