Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsen- Teknik

Skapad 2020-11-22 10:09 i Strandskolan Kristinehamn
Lekparken, de fem enkla maskinerna.
Grundskola F – 3 Teknik
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa ”verktyg” eller ”maskiner” var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner.

Innehåll

För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa ”verktyg” eller ”maskiner” var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner.

Under ca 6-7 veckor kommer vi arbeta med temaarbetet "Lekparken" i ämnet teknik. Eleverna ska själva utifrån deras idéskisser skapa egna lekredskap, där en eller flera av de fem "enkla maskinerna” ingår. 

Uppgifter

 • Målet med undervisningen

 • Undervisnings innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik och enkla maskiner

Grund
Utmaning
Tekniska lösningar
Kunna ge exempel på vad en teknisk lösning är.
Jag kan ge exempel på tekniska lösningar där människan har härmat naturen.
Jag kan namnge samt förklara hur tekniska lösningar har utvecklats efter att människan har härmat naturen.
Enkla maskiner
Kunna ge exempel på vad en enkel maskin är.
Jag känner igen några enkla maskiner. Jag kan också ge ett enkelt exempel på hur dessa gjort människans liv lättare. Till exempel hjulet, kilen, skruven, lutande planet och hävstång. Hjulet har gjort att vi lättare kan flytta.
Jag känner igen några enkla maskiner. Jag kan också ge flera tydliga exempel på hur dessa maskiner gjort människans liv lättare. Till exempel hjulet, kilen, skruv, lutande planet och hävstång. Om man sätter två hjul på en kärra kan man transportera saker framåt. Hjulet har gjort att vi lättare kan flytta saker.
Olika material
Kunna namnge samt beskriva olika material.
Jag kan namnge några olika material samt nämna en egenskap hos materialet.
Jag kan namnge några olika material samt nämna egenskaper hos materialen. Jag kan också ge exempel på när olika material kan vara bra att användas.
Konstruktion
Kunna bygga en enkel konstruktion.
Jag kan tillsammans med någon annan bygga en enkel konstruktion genom att följa muntliga/skriftliga instruktioner.
Jag kan bygga enkla konstruktioner genom att följa muntliga/skriftliga instruktioner samt vidareutveckla konstruktionerna efter egna tankar.
Instruktioner och skisser
Kunna följa/göra enkla instruktioner. Kunna följa och göra en enkel skiss.
Jag kan tillsammans med en kamrat skapa en enkel skiss och modell inför en konstruktion. Jag kan ge enkla muntliga instruktioner inför ett konstruktions arbete. Jag kan följa enkla muntliga/skriftliga instruktioner.
Jag kan skapa en tydlig skiss och modell inför en konstruktion. Jag kan ge tydliga muntliga instruktioner inför ett konstruktions arbete. Jag kan följa mer avancerade muntliga och skriftliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: